บัตรฟรีทการ์ด

Sinsub profile image Sinsub

รถราชการออกตรวจราชการ ภายในจังหวัด  และมีค่าเบี้ยเลี้ยง สามารถใช้บัตรฟรีทการ์ดได้ไหมคะ

ซึ่งปกติ ค่าน้ำมันรถราชการ จะใช้เงินหมวดค่าวัสดุ  (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)

ส่วน ค่าเบี้ยเลี้ยง จะใช้เงินหมวด ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ)

ซึ่งเบิกเงินคนละหมวดกันอยู่แล้ว  แต่ หนังสือ ด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18  ธันวาคม 2550 เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ข้อ 5 "ให้ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ สำหรับรายการค่าน้ำมันรถราชการประจำในสำนักงาน ซึ่งไม่รวมถึงรายการค่าน้ำมันรถราชการที่เกิดจากการเดินทางไปราชการ"

ทางหน่วยงานตีความ ข้อความนี้ ว่า สำหรับเดินทางไปราชการ เช่น อบรม  ไม่สามารถใช้บัตรฟรีทการ์ดได้  เพราะมีค่าพาหนะให้แล้ว ในหมวด ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)  

ไม่น่าจะเกียวกับการเดินทางไปออกตรวจราชการตามภารกิจกรมฯ และปกติก็ใช้เงินคนละหมวดกันอยู่แล้ว

 

หรือหนังสือที่อ้างถึง นั้น รวมหมดเลยว่า ถ้ามีเบิกเบี้ยเลี้ยงไม่ว่าใช้รถราชการอะไร  ก็ไม่ให้ใช้บัตรฟรีทกา์ดรูดได้

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 2,840 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,075 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,900 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,307 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,556 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,429 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,521 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,851 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,294 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,768 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา