กรณีช่วยราชการผ่อนชำระเงินกู้

lionrst profile image lionrst
กรณีอยู่สังกัดเดิมเบิกเงินผ่อนชำระเงินกู้บ้านอยู่ที่นั่น ต่อมาขอย้ายได้ไปช่วยราชการที่ใหม่เงินเดือนยังเบิกจ่ายที่เก่า ขอเรียนถามดังนี้ครับ
1. จะยังเบิกเงินผ่อนชำระเงินกู้บ้านหลังดังกล่าวต่อได้หรือไม่
2. หรือถ้าขอย้ายกลับที่เดิมจะยังคงเบิกต่อได้หรือไม่
   ขอบคุณครับ
ความคิดเห็น
guest profile guest
จะเบิกได้หรือไม่ ตามที่ถามมาถ้าเป็นกรณีต่างท้องที่
 กรณีที่ 1 ไปช่วยราชการ ต้องดูว่าไปช่วยราชการประจำหรือชั่วคราว  ถ้าชั่วคราว เบิกค่าเช่าบ้าน ต่อได้  ถ้าประจำ เบิกไม่ได้ เพราะเป็นการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง ติดมาตรา 7(3)
กรณีที่ 2 ขอย้ายกลับที่เดิม ก็ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้าน ถ้าเป็นการย้ายตามกรณีที่ 1 เพราะย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,292 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,451 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,215 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,497 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา