การเบิกค่าแรงติดตัีงระบบสัญญาณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

guest profile image guest

เนื่องจากสำนักงานได้มีการย้ายที่ทำการ  และจะมีการติดตั้งระบบสัญญาณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง  โดยมีอุปกรณ์ในการติดตั้งสัญญาณเชื่อมต่ออยู่แล้ว กรณีนี้จะสามารถเบิกเฉพาะค่าจ้างในการติดตั้งได้หรือไม่ค่ะ

ความคิดเห็น
guest profile guest
ปฎิบัติตามระเบียบพัสดุครับ สามารถเบิกจ่ายได้

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา