ค่าที่พัก (ใหม่)

guest profile image guest
เรียน อาจารย์สมเจตน์   เรื่องการเบิกค่าที่พัก ฉบับใหม่ ว่าต่อไปไม่มีแบบเหมาจ่ายแล้ว ยกเว้นพนักงานขับรถเท่านั้น ไม่ทราบว่ามีระเบียบใหม่จริงหรือเปล่าคะ ถ้ามีหนูขอเลขที่หนังสือไปค้นหาที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง จะได้สำเนาแจ้งเวียนให้ข้าราชการทราบค่ะ   ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ครับ  ถ้าพนักงานขับรถเป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เหมือนกันนะคร้ับ
guest profile guest
อ้างอิง จาก guest เมื่อ 28/1/2556 16:41:00

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ครับ  ถ้าพนักงานขับรถเป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เหมือนกันนะคร้ับ
ขอความกรุณาไขข้อข้องใจค่ะ  พนักงานขับรถยนต์ที่ว่าในข้อความนี้  หมายความว่าพนักงานขับรถยนต์แบบไหนคะ  ที่ไม่สามารถเบิกค่าที่พักทั้งแบบเหมาจ่ายและไม่เหมาจ่ายได้น่ะค่ะ

guest profile guest
กรณีผู้จัดอบรมต้องใช้รถราชการในการจัดอบรม พนักงานขับรถยนต์ถือเป็นเจ้าหน้าที่จัดอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคล้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมข้อ 10(2) หรือเป็นผู้เข้ารับการฝึกบอบรม ตามข้อ10(4) จะต้องใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรณีเบิกค่าเช่าที่พัก ไม่สามารถเบิกเหมาจ่ายได้  ต้องเบิกแบบจ่ายจริงครับ
กรณีที่เจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการฝึกอบรม ขอใช้รถราชการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม พนักงานขับรถยนต์ จึงต้องเดินทางไปด้วย ถือเป็นการเดินทางไปราชการตามคำสั่ง ถ้ามีการพักค้างจะเบิกแบบเหมาจ่ายได้ตาม พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
guest profile guest
จากข้อความข้างต้น ถ้าเข้าร่วมการฝึกอบรมการเบิกค่าที่พัก ต้องเบิกแบบจ่ายจริงเท่านั้นใช่ไหมค่ะ
guest profile guest

แล้วถ้ากรณีข้าราชการ 2 ท่าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเดียวกัน แต่พักคนละที่ สามารถกระทำได้หรือไม่ ถ้าได้ สิทธิ์ที่พึงได้รับต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดหรือเปล่าค่ะ 

guest profile guest
ถ้าส่วนราชการส่งข้าราชการไปอบรม 2 คน เป็นระดับการเบิกค่าที่พักเท่ากัน และพักร่วมกันได้  ต้องพัก 2 คนต่อหนึ่งห้อง ถือเป็นการเดินทางเป็นหมู่คณะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,155 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,333 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,097 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,427 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,704 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,543 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,975 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,422 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา