หักภาษี ณ ที่จ่าย

guest profile image guest
ขอเรียนถามว่าถ้าเบิกค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง  จ่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   และเบิกค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ  จ่ายให้การประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจะหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือเปล่าค่ะ  (ติดตั้ง ณ อาคารสำนักงานแห่งใหม่)  ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็น
guest profile guest
ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา