การเบิกค่าเรือรับจ้าง

guest profile image guest

หน่วยงานเดินทางไปราชการ เพื่อร่วมออกหน่วยกับจังหวัด ในการเดินทางจะต้องมีการจ้างเรือรับจ้างเพื่อบรรทุกเอกสาร และวัสดุต่าง ๆ ในการจัดนิทรรศการ ค่าเรือไปกลับรวม 3,000 บาท ลักษณะค่าเรือดังกล่าว ถือเป็นค่าพาหนะเดินทาง หรือจะต้องจัดหาตามระเบียบพัสดุคะ

ความคิดเห็น
guest profile guest
คุณต้องเข้าใจคำว่าพาหนะประจำทางเสียเสียก่อน 

บริการทั่วไปประจำ  เส้นทางแน่นอน  ค่าโดยสาร ค่าระวางแน่นอน

ถ้าเป็นค่าโดยสารและค่าระวางที่กำหนดแน่นอน ก็เป็นค่า

พาหนะ ถ้าไม่ใช่จะ
ต้องใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิื่มเติมข้อ 39 วรรค 2 ครับประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,155 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,333 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,097 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,427 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,704 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,543 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,975 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,422 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา