ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML

inplug profile image inplug
ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML
รูปแบบ
ความหมาย
<HTML>....</HTML>
เป็น Tag เรื่มต้นและสิ้นสุดของเอกสาร HTML
<HAED>....</HAED>
เป็น Tag ที่ใช้กำหนดส่วนที่เป็นชื่อเรื่อง
<TITLE>....</TITLE>
เป็น Tag ที่ใช้แสดงชื่อเอกสารที่ Title Bar ของ Windows ที่เปิดเอกสารอยู่
<META>
เป็น Tag สำหรับแสดงข่าวสารของไฟล์เอกสาร HTML
<BODY>......</BODY>
เป็น Tag เริ่มต้นและสิ้นสุดของเนื้อหาในเอกสารใน Tag <BODY> จะมี Tag อื้นๆแทรกอยู่ระหว่าง Tag เปิด และ Tag ปิด
<H1>........</H1>
เป็น Tag สำหรับกำหนดหัวข้อให้เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งจะมีถึง 6 ขนาดด้วยกันโดยขนาดของตัวอักษรจะไล่ระดับความใหญ่ลงมาจาก 1-6 เวลาใช้ Tag ก็เพียงแค่เปลี่ยนตัวเลขที่ต้องการ แต่กำหนดได้ไม่เกิน 6
<BR>
เป็น Tag สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่
<PRE>......<PRE>
เป็น Tag สำหรับกำหนดแบบตัวอักษรของข้อความที่อยู่ใน Tag
<B>........</B>
เป็น Tagสำหรับกำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวหนา
<I>.........</I>
เป็น Tag สำหรับกำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง
<U>........</U>
เป็น Tag กำหนดให้ตัวอักษรขีดเส้นใต้ได้
<TI>.......</TI>
เป็น Tag สำหรับกำหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ดีด
<HR>
เป็น Tag สำหรับกำหนดให้เขียนเส้นใน Web Page ในแนวนอน
<UL>......</UL>
เป็ฯ Tag สำหรับแสดงรายการโดยไม่ต้องเรียงลำดับ
<OL>......</OL> เป็น Tag สำหรับแสดงรายการโดยเรียงลำดับ
<LI> เป็น Tag แสดงข้อความในแต่ละบรรทัดใน Tag<UL>และ<OL>
<A>.......</A>
เป็น Tag สำหรับการเชื่อมโยงด้วยรูปภาพ
<IMG>......</IMG> เป็น Tag ที่กำหนดการเชื่อมโยงด้วยรูปภาพ
<TABLE>.....</TABLE> เป็น Tag สำหรับการสร้าง ตาราง(Table)
<CAPTION>...<CAPTION> เป็น Tag สำหรับกำหนดคำอธิบายในตาราง
<TH>.......</TH> เป็น Tag สำหรับกำหนดข้อความหัวเรื่องของตาราง
<TR>.........</TR> เป็น Tag สำหรับการกำหนดแภวในตาราง
<TD>......</TD> เป็น Tag สำหรับการกำหนดแถวคอลัมน์ในแถว
<FORM>......</FORM> เป็น Tag สำหรับสร้าง FORM
<INOPUT>....</INOPUT> เป็น Tag สำหรับกำหนด INOPUT ใน FORM
<FRAM>.....</FRAM> เป็น Tag สำหรับสร้าง FRAM
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pim11 Icon หาผู้ลงทุนกับทางบริษัท Spopback อ่าน 132 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา