ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML

inplug profile image inplug
ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML
รูปแบบ
ความหมาย
<HTML>....</HTML>
เป็น Tag เรื่มต้นและสิ้นสุดของเอกสาร HTML
<HAED>....</HAED>
เป็น Tag ที่ใช้กำหนดส่วนที่เป็นชื่อเรื่อง
<TITLE>....</TITLE>
เป็น Tag ที่ใช้แสดงชื่อเอกสารที่ Title Bar ของ Windows ที่เปิดเอกสารอยู่
<META>
เป็น Tag สำหรับแสดงข่าวสารของไฟล์เอกสาร HTML
<BODY>......</BODY>
เป็น Tag เริ่มต้นและสิ้นสุดของเนื้อหาในเอกสารใน Tag <BODY> จะมี Tag อื้นๆแทรกอยู่ระหว่าง Tag เปิด และ Tag ปิด
<H1>........</H1>
เป็น Tag สำหรับกำหนดหัวข้อให้เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งจะมีถึง 6 ขนาดด้วยกันโดยขนาดของตัวอักษรจะไล่ระดับความใหญ่ลงมาจาก 1-6 เวลาใช้ Tag ก็เพียงแค่เปลี่ยนตัวเลขที่ต้องการ แต่กำหนดได้ไม่เกิน 6
<BR>
เป็น Tag สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่
<PRE>......<PRE>
เป็น Tag สำหรับกำหนดแบบตัวอักษรของข้อความที่อยู่ใน Tag
<B>........</B>
เป็น Tagสำหรับกำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวหนา
<I>.........</I>
เป็น Tag สำหรับกำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวเอียง
<U>........</U>
เป็น Tag กำหนดให้ตัวอักษรขีดเส้นใต้ได้
<TI>.......</TI>
เป็น Tag สำหรับกำหนดให้ตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ดีด
<HR>
เป็น Tag สำหรับกำหนดให้เขียนเส้นใน Web Page ในแนวนอน
<UL>......</UL>
เป็ฯ Tag สำหรับแสดงรายการโดยไม่ต้องเรียงลำดับ
<OL>......</OL> เป็น Tag สำหรับแสดงรายการโดยเรียงลำดับ
<LI> เป็น Tag แสดงข้อความในแต่ละบรรทัดใน Tag<UL>และ<OL>
<A>.......</A>
เป็น Tag สำหรับการเชื่อมโยงด้วยรูปภาพ
<IMG>......</IMG> เป็น Tag ที่กำหนดการเชื่อมโยงด้วยรูปภาพ
<TABLE>.....</TABLE> เป็น Tag สำหรับการสร้าง ตาราง(Table)
<CAPTION>...<CAPTION> เป็น Tag สำหรับกำหนดคำอธิบายในตาราง
<TH>.......</TH> เป็น Tag สำหรับกำหนดข้อความหัวเรื่องของตาราง
<TR>.........</TR> เป็น Tag สำหรับการกำหนดแภวในตาราง
<TD>......</TD> เป็น Tag สำหรับการกำหนดแถวคอลัมน์ในแถว
<FORM>......</FORM> เป็น Tag สำหรับสร้าง FORM
<INOPUT>....</INOPUT> เป็น Tag สำหรับกำหนด INOPUT ใน FORM
<FRAM>.....</FRAM> เป็น Tag สำหรับสร้าง FRAM
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 วันที่ผ่านมา
11 วันที่ผ่านมา
inplug Icon ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML อ่าน 5,180 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon วิธีใส่ Comment ใน HTML 2 อ่าน 17,934 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon การใช้งาน คำสั่ง IFRAME ใน HTML อ่าน 11,197 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า อ่าน 7,781 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การสร้างเมนู อ่าน 9,817 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ชุดคำสั่งในการเชื่อมโยง (Link) 1 อ่าน 9,476 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การใช้ตารางช่วยนำเสนองาน อ่าน 4,120 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image) 1 อ่าน 74,180 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา