วิสัยทัศน์ (VISION) สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

artit_boo profile image artit_boo
“สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษาแนะนำ และให้บริการด้านการเงินการคลัง รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด”

วิสัยทัศน์ (VISION) สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

ความคิดเห็น
guest profile guest
ดิฉันเป็นเจ้าหน้าการเงิน เป็นคนหนึ่งที่แวะมาอ่านกระดานข่าวของ สนง.คลังจังหวัดขอนแก่นอยู่บ่อยๆ ดีจังที่ได้ท่านคลังคอยตอบคำถามทุก ๆ คำถาม ได้ความรู้หลากหลาย และทำให้มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานขึ้นเยอะเลย ขอบพระคุณท่านคลังมากค่ะ ที่เป็นทั้งคลังจังหวัดและคลังความรู้ให้แก่น้อง ๆ การเงินรุ่นหลัง อยากให้คลังจังหวัดอื่น ๆ ทำอย่างนี้บ้างจัง (ความดีนี้ขอให้ท่านได้รับขั้นพิเศษค่ะ)
guest profile guest

ขอชื่นชมด้วยคนนะคะ  ท่านตอบได้ชัดเจน และสามารถเข้าใจได้ง่ายค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

guest profile guest

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านคลังขอนแก่นให้มีกระดานข่าวถามตอบซึ่งมีประโยขน์ และจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง และดิฉันก้อเป็นแฟนกระดานข่าวตั้งแต่ตอนที่มีกระดานข่าวของกรมบัญชีกลางแล้ว แต่กรมบัญชีกลางก็ไม่น่าจะยกเลิก เพราะถ้าพูดกันตรงๆ ใครจะรู้เรื่องระเบียบจริงเท่ากรมบัญชีกลางไม่มีอีกแล้ว เพราะท่านเป็นคนเขียนเอง จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอให้บุญกุศลอันใดของท่านผู้ที่ให้ประโยชน์ด้านความรู้แก่บุคคลอื่นจงมีมาแด่ท่าน สาธุ

guest profile guest
ขอบคุณสำหรับคำติชม เป็นกำลังใจในการทำงานอย่างยิ่งครับ สำหรับกระดานข่าวของกรมบัญชีกลางยังมีอยู่ครับ เพียงแต่ผมไม่ได้เข้าไปตอบ แต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางทำหน้าที่ตอบให้กับทุกท่านครับ ท่านสามารถเข้าไปอ่านที่กรมบัญชีกลางได้เหมือนเดิมครับ  สำหรับกระดานข่าวของคลังจังหวัดขอนแก่น ก็ยังยินดีให้บริการด้านความรู้เหมือนเดิมครับ  ขอให้เข้ามาใช้บริการกันมาก ๆ นะครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ
guest profile guest
เพิ่งได้พบกับกระดานข่าวนี้เมื่อไม่นาน  ดีใจจังที่มีคนเสียสละเวลาเพื่อตอบคำถาม ให้ความรู้ที่กระจ่างขัด  เข้าใจง่าย เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย    เหมือนมี่ที่พึ่งในการทำงาน เพราะหน้าที่การเงินยุ่งทั้งวัน บางครั้งไม่มีเวลา ศึกษา ตีความระเบียบอย่างละเอียด เกิดความผิดพลาดในการเบิก-จ่าย    
    สิ่งดีดีที่ท่านทำอยู่นี้ ขออำนวยพรให้ท่านเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สุขภาพ กาย-ใจ แข็งแรง  มีพลังในการทำสิ่งดีดีให้แผ่นดินไทยต่อไป....ขอบพระคุณค่ะ  
chanigan profile chanigan
ติดตามการตอบคำถามของคุณสมเจตน์มาตลอด ขอบคุณสำหรับคำตอบทุกข้อตอบที่เป็นวิทยาทานให้แก่ผู้สนใจทุกท่าน

guest profile guest
ดิฉันเพิงได้เปิดเจอกระดานข่าวของท่านคลังจังขอนแก่นมีประโยชน์มาก ๆเลยคะ่
guest profile guest

ผมเห็นด้วยอีกคนครับ และหน้าเว็บปรับปรุงใหม่สวยขึ้นมากเลยครับ ฃอชมจริงๆๆ ท่านคลัง พัฒนาแบบว่าเห็นแบบว่า ครบสูตรเลยครับ

guest profile guest
ขอขอบพระคุณท่านเช่นกันคะ ท่านให้ความรู้และความกระจ่างกับพวกเราที่มีปัญหาตลอดเวลา ขอชื่นชมเป็นอย่างมากคะ เป็นแบบอย่างที่ดีของคลังจังหวัดทุกแห่งคะ
guest profile guest

เรียนท่านคลัง
ขอเรียนถามเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ได้จัดทำโครงการและขออนุมัติมัติค่าใช้จ่าย ดังนี้
1 ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดปิด
2 ค่าตอบแทนวิทยากร
3 ค่าอาหารเด็ก
4 ค่าวัสดุเอกสาร
5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าใช้จ่ายทั้ง 5  รายการ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) การถัวจ่ายสามารถถัวจ่ายได้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เราขออนุมัติใช่หรือเปล่าค่ะ  ถ้านอกเหนือจากนี้สามารถนำมาเบิกจ่ายได้หรือเปล่า เช่นจะเบิกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ เนื่องจากผู้จัดทำโครงการมีความประสงค์ จะขอเบิกแต่ไม่มีขออนุมัติในโครงการ

guest profile guest
ถ้้าจะเบิกก็ขออนุมัติเพิ่มเติมในโครงการเสียก่อน จึงเบิกได้
guest profile guest

การเบิกเบี้ยเลี้ยงการประชุมสัมมนา และการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงการอบรม  ไม่ทราบว่ามีระเบียบการเบิกจ่ายแตกต่างกันตรงจุดไหน เพราะในเมื่อใช้ระเบียบค่าใช้่จ่ายตัวเดียวกัน เนื่องจากอดีตการเงิน(เก่า) บอกว่าหากเป็นการประชุมสัมมนา จะสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้เต็มแม้ว่าโครงการจะเลี้ยงอาหาร ส่วนการอบรมให้หักค่าอาหารที่โครงการจัดเลี้ยง พอให้หาระเบียบมาให้ก็บ่นว่ามีปัญหา เรื่องเยอะ หรื่อว่าในอดีตเคยมีระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วได้มีการยกเลิกไปแล้ว

guest profile guest
เรียน คุณสุภา
          การเงินตอบถูกต้องแล้วครับ ใช้คนละระเบียบส่วน การเดินทางไปราชการ ใช้ พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การฝึกอบรมสัมมนา ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครับ  สำหรับข้อแตกต่างกรณีเบี้ยเลี้ยงถ้าเป็นการเดินทางไปราชการ ไม่ต้องหักค่าอาหาร สำหรับการอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ ต้องหักค่าอาหารที่ผู้จัดจัดเลี้ยงออกจากค่าเบี้่ยเลี้ยง
guest profile guest
ขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบ กลับไปอ่านหนังสืออีกครั้งก็ยังไม่เข้าใจ รบกวนชี้ชัดลงไปได้ไหมค่ะว่าระเบียบการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีที่ไปประชุม สัมมนา และสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้เต็ม อยู่ตรงจุดไหน ในพรฎ. เวลามีคนถามจะได้สามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ได้บอกให้หักค่าอาหาร  แต่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ให้หักค่าอาหารครับ 
ข้อแตกต่างก็อยู่ตรงนี้ละครับ พรฎ.ค่าเช่าทีพักก็เหมือนกัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เลือกได้ระหว่างจ่ายจริงกับเหมาจ่าย ส่วนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ไม่ได้เขียนเรื่องเหมาจ่ายเอาไว้ จึงเหมาจ่ายไม่ได้
guest profile guest
ขอบคุณ สำหรับคำตอบบ ครั้งนี้เข้าใจแล้วค่ะ
sirikarnn profile sirikarnn

เคยเขารับการฝึกอบรม ที่ท่าน สมเจตต์ เป็นวิทยากร   ท่านเป็นกันเองมาก  ตอบทุกคำถาม  ประทับใจค่ะ  เข้ามาหาความรู้ในเวปบอร์ดเป็นประจำค่ะ  ขอบพระคุณมากค่ะ

sirikarnn profile sirikarnn

เคยเขารับการฝึกอบรม ที่ท่าน สมเจตต์ เป็นวิทยากร   ท่านเป็นกันเองมาก  ตอบทุกคำถาม  ประทับใจค่ะ  เข้ามาหาความรู้ในเวปบอร์ดเป็นประจำค่ะ  ขอบพระคุณมากค่ะ

guest profile guest

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงคับ  ท่านตอบคำถามได้ชัดเจน ตรงประเด็น นำไปปฏิบัติได้ง่าย

guest profile guest
กรณี ผู้หญิงเป็นข้าราชการ ส่วนคู่สมรสเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลของบุตร   ฝ่ายหญิงมีสิทธินำหลักฐานการจ่ายเงินมาเบิกได้เลยหรือไม่
หรือต้องเป็นสิทธิของคู่สมรสในการนำหลักฐานการจ่ายเงินมาเบิกเท่านั้น
guest profile guest
ค่ารักษาของบุตรใช้สิทธิกรมบัญชีกลางอยู่แล้่วครับ กรณีค่าการศึกษาบุตร ก็ใช้สิทธิฝ่ายหญิงได้ครับ แต่มีแบบแจ้งให้หน่วยงานของคู่สมรสทราบด้วย
guest profile guest

ขอบคุณทุก ๆ คำตอบที่เรียนปรึกษานะคะ ตรงกับวิสัยทัศน์ (VISION) สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น จริง ๆ คะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 955 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,269 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,262 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา