ค่าเช่าบ้าน

green profile image green
       1.ข้าราชการระดับอำเภอของจังหวัด ก ได้รับคำสั่งย้าย ไปรับราชการในอำเภอของจังหวัด ข โดยไปรายงานตัวที่จังหวัด ข ในวันที่ 3 และได้รับหนังสือส่งตัวไปอำเภอในวันที่ 11 ของเดือนเดียวกัน จะเริ่มมีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านเมื่อใด (วันที่รายงานตัวที่จังหวัด 3 หรือเข้ารับตำแหน่งที่อำเภอ 11)
       2. จากข้อ 1 ถ้าเริ่มมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านวันที่ 11 ระหว่างวันที่ 3 - 10 (รอหนังสือส่งตัว)จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักในตัวจังหวัด ข หรือไม่
ความคิดเห็น
Artit_boo profile Artit_boo

ได้รับคำสั่งให้ไปปฎิบัติราชการที่อำเภอ ทำไมต้องไปรายงานตัวที่จังหวัด และรอหนังสือส่งตัวมาอำเภออีกละ ไม่เข้าใจตอบอย่างนี้แล้วกัน
1.  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่เช่าบ้านและเข้าอยู่อาศัยจริง แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวและปฎิบัติราชการ  วันรายงานตัวและปฎิบัติราชการคือว้นที่ 11

2. ถ้าจำเป็นก็เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพราะถือว่ายังเดินทางมาไม่ถึงที่ปฎิบัติราชการประจำ 

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 959 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,270 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,267 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา