ขอถามกรณีเบิกค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest
กรณีนาย ก. รับราชการอยู่จังหวัดนครสวรรค์ (ภูมิลำเนา)กรมบรรเทา โอนมารับราชการที่กรมการปกครอง กรุงเทพฯ ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าชื้อบ้าน ต่อมานาย ก. มีคำสั่งย้ายไปช่วยราชการที่นครสวรรค์ และข้อเท็จจริงนาย ก. ได้อาศัยอยู่กับมารดาและพี่สาวไม่มีการเช่าบ้าน  นาย ก. ยังมีสิทธิ์มาเบิกค่าเช่าซื้อบ้านที่กรุงเทพได้หรือไม่...
และถ้าบ้านที่นครสวรรค์มีชื่อนาย ก.เป็นเจ้าของบ้านก็ยังจะมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อบ้านกรุงเทพฯหรือไม่... (กรณีข้าราชการที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา  และมีบ้านบิดามารดาพออาศัยอยุ่กันได้  แต่ไม่อยู่ ขอใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ข้ออ้างที่ขอเบิกเนื่องจากบ้านพ่อแม่อยู่ไกล บ้านคนอยู่เยอะแล้ว รำคาญ กรณีนี้ถูกหรือผิด )
ความคิดเห็น
guest profile guest

ถามมารวมกัน ค่อย ๆ ตอบเป็นข้อ ๆ แล้วกัน
1. นาย ก ย้ายมาที่จังหวัดนครสวรรค์ (สมมุติเป็นอำเภอเมือง)  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน (ตามที่คุณบอก) เมื่อนาย ก มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน สามารถดำเนินการดังนี้
     เช่าบ้าน เพื่ออยู่อาศัย
     เช่าซื้อบ้านในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นที่อยู่อาศัย
     นำบ้านที่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่อื่น มาเบิกแทนค่าเช่าบ้านในท้องที่นี้ 
ฉนั้นการที่ นาย ก นำสิทธิเช่าซื้อที่กรุงเทพฯ มาเบิกจึงไม่ผิดระเบียบแต่อย่างใด
2.  กรณีที่ นาย ก มีบ้านเป็นกรรมสิทธิของตนเอง  จึงไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ เพราะติดมาตรา 7(2) ยกเว้นยังมีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินอยู่
3. ในเมื่อมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ย่อมสามารถทำได้ตามข้อ 1  อย่าเอาความคิดของตนเอง มารวมกับระเบียบ ที่อ้างนะยังดี บางคนเช่าบ้านพ่อแม่ตัวเองอยู่เลยละ
หวังว่าคงเข้าใจนะครับ  มีอะไรก็สอบถามมาได้นะครับ 

guest profile guest
ขอรบกวนสอบถามค่ะ
    ดิฉันมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของมารดา  (ต่อมามารดาเสียชีวิตและมิได้ทำพินัยกรรมไว้  มีบุตร  3  คน)  จึงได้แบ่งมรดกเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมทุกอย่างที่ทรัพย์สินของมารดา  ทั้ง  3  คน  และมีบ้านหลังที่ข้าพเจ้าพักอยู่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม    ซึ่งข้าพเจ้าอยากมีบ้านเป็นของตนเอง  ข้าพเจ้ามีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ (ถ้าข้าพเจ้าสละบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมหลังดังกล่าว  แล้วหาซื้อบ้านสักหลัง  ยังมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่) โปรดกรุณาตอบข้าพเจ้าด้วย 
guest profile guest
คุณไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตราบใดที่คุณยังอยู่ในท้องที่นี้ เพราะคุณติดมาตรา 7(2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเอง ถึงคุณจะสละสิทธิในมรดก ก็จะติดมาตรา 9 การโอนกรรมสิทธิ ไม่ทำให้เกิดสิทธในการเบิกค่าเช่าบ้าน
guest profile guest
ขอรบกวนถามต่อว่า  ถ้าข้าพเจ้าได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน  ที่อยู่ในท้องที่ดังกล่าว  (เป็นกรรมสิทธิ์เพิ่มอีกหลังที่เบิกมิได้)  โดยผ่อนชำระเองไม่เบิกตามสิทธิ   และต่อมาสมมุติว่าอนาคตย้ายไปอยู่ต่างอำเภออื่น  ยังจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านรึเปล่า   และขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ตอบปัญหาค่ะ
guest profile guest
คุณเขียนถามแบบให้ผมเข้าใจเอง เอาเป็นว่าคุณอยากถามผมว่า ถ้ายกมรดกให้กับคนอื่น และผ่อนชำระราคาบ้านพร้อมที่ดินอีก 1 หลัง  แล้วได้ย้ายไปจากอำเภอนี้  เมื่อมีโอกาสได้ย้ายกลับมาที่อำเภอนี้อีกครั้ง จะมีสิทธินำบ้านที่ผ่อนชำระมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้หรือไม่
ผมเข้าใจถูกไหมครับ  ถ้าถูกผมขอตอบเลยนะครับ
ถ้าคุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  สามารถนำบ้านที่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้
เหตุผล  ตอนที่คุณย้ายกลับมา คุณมีบ้านเป็นกรรมสิทธิ์เพียงหลังเดียวและมีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินอยู่
 
guest profile guest
ขอบคุณค่ะ  ไม่โอนกรรมสิทธิ์   ไม่เบิกฯดีกว่าค่ะ  ดิฉันคิดว่าผ่อนบ้านที่ซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองดีกว่าค่ะ   บ้านของมารดาเสียชีวิตถือว่าเป็นสมบัติที่มีคุณค่าด้านจิตใจมากกว่า  (ถ้าเราสละมรดกที่พึ่งจะได้เมื่อมารดาที่เสียชีวิตไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้    ก็อาจเป็นเหตุให้เกิดเรื่องตามมาอีกมากมาย เพราะเหตุใดจึงสละสิทธิ์โดยสุจริตหรือทุจริตใช้ไหมค่ะ  อย่าคิดจาเอาเงินหลวงเพียงเล็กน้อยมาทำให้เราผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ถึงขั้นไล่ออก  แถมยังอนาคตดับและไม่ได้รับบำเหน็จ,บำนาญอีก  คิดอย่างนี้ดีกว่าจะได้สบายใจ  เพราะสังคมการทำงานในปัจจุบัน  ไม่มีใครหรอกอยากให้เราได้ดีเกินกันหรอก คนรักเราก็มี  คนไม่ชอบเราก็มี 
ขอขอบพระคุณด้วยใจจริงมากค่ะที่ตอบได้ชัดเจน เข้าใจ และรวดเร็ว
ถ้ามีปัญหาอพไรอีก  จะขอรบกวนถามอีกนะค่ะ  ด้วยความเคารพ
guest profile guest
ถ้าข้าราชการทุกคน คิดอย่างท่านก็ดีครับ คงไม่มีคดีส่งให้ศาลปกครองฟ้องร้องกันเหมือนปัจจุบัน  ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ซึ่งใช้สิทธิได้เพียง 2 ปีกว่า ๆ ก็ถูกตัดสิทธิ เนื่องจากย้ายไปรับราชการท้องที่อื่น และทางราชการมีบ้านพักให้  ถ้าต้องการย้ายกลับไปที่เดิม ก็ต้องเขียนคำร้องขอย้าย ก็ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตึ้งแต่นั้นมา จนปัจจุบันก็ยังผ่อนชำระราคาบ้านด้วยเงินตนเองอยู่ครับ
มีปัญหาอะไร ไม่ต้องเกรงใจ สอบถามได้ครับ เพื่อจะได้ให้คนอีกหลาย ๆ คน ได้รับทราบด้วยครับ
guest profile guest
กรณีใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้แต่ไม่ได้พักอาศัยมีความผิดหรือไม่
guest profile guest
การเบิกค่าเช่าบ้าน ต้องอยู่อาศัยจริง จึงจะเบิกค่าเช่าบ้านได้ ยกเว้นกรณีมีความจำเป็น
guest profile guest
กรณีที่เราเบิกค่าเช่าบ้านเท่าเดิมมาตลอดไม่ได้ดูว่าสิทธิเราเพิ่มขึ้นตั้งนานแล้ว...เราสามารถเบิกส่วนที่เราต้องได้สิทธินั้นย้อนหลังได้หรือเปล่า
guest profile guest
ได้ตามสิทธิครับ
guest profile guest
ผมเบิกค่าเช่าบ้านที่ชลบุรี ใกล้ที่ทำงาน  แล้วภรรยาผมจะซื้อบ้านที่ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ติดถนนบางนาตราด ผมเดินมาทำงาน30นาที ผมจะเปลี่ยนค่าเช่าบ้าน เป็นค่าเช่าซื้อได้ไหมครับ
guest profile guest
สรุปคือทำงานอยู่ที่ชลบุรี มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ไม่สามารถนำบ้านจังหวัดสมุทรปราการมาเบิกได้ เนื่องจากบ้านหลังดังกล่าวยังไม่เคยใช้สิทธิเบิกมาก่อน
guest profile guest

ขอบคุณครับ

guest profile guest
กรณีใช้สิทธิเบิกเช่าซื้อบ้านแล้ว ต่อมาได้ซื้อบ้านเพิ่มอีก 1หลัง โดยผ่อนชำระกับธนาคาร  ยังสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหลังแรกได้หรือไม่
guest profile guest
ยังไม่ติดมาตรา 7(2) ยังเบิกค่าเช่าบ้ัานได้
guest profile guest
ซื้อบ้านปี38 บรรจุปี40ที่อำเภอเมือง ต่อมาปี43กู้เพิ่ม ปี46 โอนย้ายมาอีกอำเภอนึง ปี49 ทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อได้ ตอนนี้ สตง.เรียกเงินคืนบอกว่าการกู้ปี43เป็นสัญญาที่2 ผิดเงื่อนไข ผมทำเรื่องกู้เพิ่มตั้งแต่ที่อยู่อำเภอเมืองก่อนที่จะโอนย้าย ผมต้องคืนเงินหรือไม่
guest profile guest
คืนครับ ต้องนำสัญญาปี 38 มาขอเบิกค่าเช่าบ้าน จึงจะเบิกได้
guest profile guest
กรณีเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้บ้านอยู่ในท้องที่ ก. แล้วมีคำสั่งย้ายไปท้องที่ ข. แต่ไม่ต้องเดินทางเพราะมีคำสั่งช่วยราชการท้องที่ ก. แล้วต่อมาประสงค์ทำคำร้องขอย้ายมายังท้องที่ ก. จะมีผลต่อการเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้หรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
กรณีเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้บ้านอยู่ในท้องที่ ก. แล้วมีคำสั่งย้ายไปท้องที่ ข. แต่ไม่ต้องเดินทางเพราะมีคำสั่งช่วยราชการท้องที่ ก. แล้วต่อมาประสงค์ทำคำร้องขอย้ายมายังท้องที่ ก. จะมีผลต่อการเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้หรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
กรณีเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้บ้านอยู่ในท้องที่ ก. แล้วมีคำสั่งย้ายไปท้องที่ ข. แต่ไม่ต้องเดินทางเพราะมีคำสั่งช่วยราชการท้องที่ ก. แล้วต่อมาประสงค์ทำคำร้องขอย้ายมายังท้องที่ ก. จะมีผลต่อการเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้หรือไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
ไม่เคยเดินทางออกจากท้องที่ ก จึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ ก ครับ
guest profile guest
ขอรบกวนถามคุณสมเจตน์ด้วยค่ะ
หนูได้โอน (ย้าย)  โดยการสอบเปลี่ยนสายงานกลับมาอยู่ที่ภูมิลำเนาเดิม  ที่มีบ้านของพ่อแม่อยู่ในท้องที่  และปัจจุบันก็ได้พักอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกับพ่อแม่  (บ้านนี้อยู่อาศัยมาตั้งแต่เด็ก )
อยากรบกวนถามว่า  หนูจะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ค่ะ  มีเพื่อน ๆ หลาย ๆ คน  เค้าบอกว่า  พวกเค้าอาศัยอยู่บ้านพ่อแม่และสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  โดยให้พ่อแม่ออกใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้านให้  กรณีนี้หนูไม่แน่ใจว่าจะผิดระเบียบหรือไม่อย่างไร  ถ้าไม่ผิดระเบียบ  หนูอยากจะเห็นหนังสือจากกระทรวงการคลังในกรณีการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของพ่อแม่ตนเองด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ
guest profile guest
ไม่มีหนังสือห้ามไว้ครับ เวลาผมไปบรรยายผมจะเขียนไว้ใน power point ว่า สิทธิการเช่าบ้าน
1. เช่าบ้านใครก็ได้ ยกเว้นบ้านตนเองและคู่สมรส
2. เช่าที่ไหนก็ได้ ขอให้เดินทางไปปฎิบัติราชการได้โดยสะดวก
3. เช่าจริง อยู่จริง จ่ายจริง
ถ้าคุณเข้าทั้ง 3 ข้อ ก็เบิกได้ครับ
guest profile guest

พี่ครับ ลูกน้องผมมาบรรจุใหม่ รับราชการครั้งแรกที่หน่วย แต่บ้านพักข้าราชการไม่เพียงพอ ตอนนี้อาศัยนอนที่ทำงานมา๓เดือนแล้ว จนท.บอกผมว่า ลูกน้องผมบรรจุครั้งแรกที่นี่ ไม่มีสิทธ์เบิกค่าเช่าบ้านจริงไหมครับ?  

guest profile guest
จริงครับ  ระเบียบไม่ให้เบิก
guest profile guest
กรณี ขรก. ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านในท้องที่ ก ต่อมาขอโอนไปท้องที่ ข โดยปกติสามารถนำสิทธิการเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้ไปขอเบิกกับท้องที่ ข ได้ใช่หรือไม่ แต่ ขรก.ประสงค์จะไม่นำสิทธิการเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้ในท้องที่ ก มาเบิก แต่จะขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านปกติในท้องที่ ข ได้หรือไม่
guest profile guest

เป็นการขอโอนไปตามคำร้องขอของตนเองและโอนไปท้องที่ใหม่ซึ่งสังกัดกระทรวงเดียวกัน

guest profile guest

กรณี ขรก. ขอโอนไปตามคำร้องขอของตนเองและโอนไปท้องที่ใหม่ซึ่งสังกัดกระทรวงเดียวกัน โดยในท้องที่เดิมใช้สิทธิค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านอยู่ ตามระเบียบสามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่เดิมไปเบิกต่อเนื่องในท้องที่ใหม่ได้ แต่ ขรก. ประสงค์จะไม่นำสิทธินี้ไปเบิกต่อเนื่องในท้องที่ใหม่ แต่จะขอเบิกค่าเช่าบ้านปกติ แบบนี้ได้หรือไม่มีผลกระทบอะไรกับสิทธิการเบิกค่าผ่นชำระเงินกู้หรือเปล่าคะ

guest profile guest
รบกวนถามหน่อยค่ะ

เดิมตนเองมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่จังหวัด ก แต่สามีอยู่จังหวัด ข
สามีไม่ได้เป็นข้าราชการ  ถ้าดิฉันของย้ายมาจังหวัด ข เพื่อย้ายตามสามี
ดิฉันจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมค่ะ

ขอบคุณค่ะ
guest profile guest

ดิฉันเบิกค่าเช่าบ้านมา แล้วจะเปลี่ยนเป็นเช่าซื้อ แต่ไม่ใช่บ้านหลังที่เช่า โดยจะไปซื้อบ้านใหม่จะได้ไหมค่ะ แล้วเราจะต้องแจ้งเรื่องไปที่ต้นสังกัดอีกไหม หรือว่าไม่ต้อง แค่นำใบเสร็จส่งปกติ หรือว่ายังไง ช่วยตอบด้วยนะคะ พอดีสัญญาเช่าบ้านจะหมดสิ้นเดือนนี้
ขอบคุณค่ะ 

guest profile guest

ตอบคุณรักษาสิทธิ์  ได้ครับ

ตอบคุณบุคคลทั่วไป  ตอบไม่ได้ครับ แต่ถ้าคุณขอย้าย ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ

ตอบคุณ du  ต้องทำเรื่่องขอเบิกค่าเช่าซื้อบ้านใหม่ครับ เพราะต้องแนบเอกสารอีกหลายอย่าง  ตอนนี้ก็เช่าบ้านต่อไปก่อนครับ จนกว่าจะเข้าอยู่อาศัยในบ้านที่ซื้อ จึงเปลี่ยนเป็นเบิกค่าเช่าซื้อครับ

guest profile guest
   รบกวนถามอีกครั้งค่ะ

   เดิมตนเองมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่จังหวัด ก แต่สามีอยู่จังหวัด ข 

สามีไม่ได้เป็นข้าราชการ  ถ้าดิฉันของย้ายมาจังหวัด ข เพื่อย้ายตามสามี 

   ** ถ้า เบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้  แล้วเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้ไหมค่ะ **

ขอบคุณที่ให้ความกระจ่างค่ะ  
guest profile guest
ไม่ได้ครับ
guest profile guest
 ขอถามหน่อยค่ะ

 บรรจุราชการครั้งแรกที่จังหวัด ก  =  ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

 มีคำสั่ง  ให้ย้ายมาปฏิบัติงานที่จังหวัด ข (บ้านเกิด) = มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

 ขอย้ายไป จังหวัด ค  จะมีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน และทำเช่าซื้อ ได้หรือไม่

ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
สอบถามเพิ่มเติมค่ะ
คือในกรณีย้ายภายในกรมเดียวจาก กทม.มาต่างจังหวัดโดยเจ้าตัวมำบันทึกขอย้าย แต่หนังสืิอคำสั่งไม่ได้ระบุว่าเป็นคำร้องตามตัว ในกรณีนี้สามารถเบิกได้ไหมคะ ถ้าในอนาคตมีการตรวจสอบจะโดนเรียกเงินคืนไหมคะ
guest profile guest

กรณีที่ต่อสัญญาเช่าบ้านหลังเดิม ต้องดำเนินการอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

guest profile guest

ตอบคุณ ก   ย้ายตามคำร้องขอ ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

ตอบคุณการเงินจำเป็น  เบิกไม่ได้ครับ ถ้าไม่แน่ใจว่าย้ายตามคำร้องขอของตนเองหรือไม่ ให้สอบถามการกองการเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณอักษรครับ

ตอบคุณบุคลากร  ทำแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้านใหม่ครับ ทุกขั้นตอนเหมือนทำใหม่ครับ

guest profile guest

กรณีที่เช่าบ้านของตาแล้วตาเสียชีวิตแต่ยกมรดกให้เรา คือบ้านพร้อมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านมีความทรุดโทรมเนื่องจากสร้างมากว่า 30 ปี จะสามารถนำบ้านเข้าธนาคารแล้วทำเป็นเช่าซื้อได้หรือไม่คะ ....ขอความเห็นของผู้รู้ด้วยคะ

guest profile guest

มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองแล้ว ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

guest profile guest
บรรจุครั้งแรกที่จัง่หวัด ก ทำเรื่องย้าย มาอยู่จังหวัด ข  ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  แต่อยากมีบ้านเป็นของตนเอง สามารถซื้อบ้านของมารดาตัวเองได้หรือไม่ (บ้านหลังนั้นชื่อเป็นของมารดา) แล้วใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อกับทางธนาคาร 
guest profile guest
ซื้อบ้านใครก็ได้ครับ ขอให้อยู่ในท้องที่ที่ปฎิบ้ติราชการครับ
guest profile guest
เรียน คุณสมเจตน์
   ผมรับราชการ อยู่ในท้องที่ ก แต่เบิกค่าเช่าบ้าน ในท้องที่ ข(สามารถปฎิบัติราชการได้)ต่อมาภรรยาจะเช่าซื้อบ้านในท้องที่ ข(ภรรยาไม่ได้รับราชการ) ถามว่า 1.ผมมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่(เช่าบ้านคนอื่น) 2.ถ้าผมเช่าบ้านภรรยา(ที่จะเช่าซื้อ)ผมยังมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่  

                           ขอขอบคุณครับ
                           คนอยากมีบ้าน 
guest profile guest
1. ได้ ไม่่ติดมาตรา 7(2) มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน (ภรรยาคุณต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินมาซื้อบ้าน) ทางที่ดีคุณควรเช่าบ้านในท้องที่อำเภอ ก จะดีที่สุด

2. ไม่ได้ นอกจากภรรยาคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับคุณ
guest profile guest
เรียนท่าน สมเจตต์
นิยามของ เงินเดือน  ตาม พรฎ ค่าเช่าบ้าน  หมายความ  รวมถึงเงินเดือน+ เงิน พตก.ของนิติกรด้วยหรือไม่ครับ
หรือเงิน พตก. ไม่ถือว่าเป็นเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับค่าวิชา ครับ
guest profile guest

เรียน คุณสมเจตต์
ผมทำงานอยู่อำเภอ ก. ตอนนี้เบิกค่าเช่าบ้านอยู่ที่อำเภอ ก. แล้วไปซื้อบ้านอยู่อำเภอ ข.
1.ยังสามารถเบิกค่าเช่าบ้านที่อำเภอ ก. อยู่ได้ไหมครับ
2.แล้วตอนนี้เช่าบ้านพี่ชายอยู่ ผิดระเบียบไหม

guest profile guest

เรียน คุณสมเจตต์
ผมทำงานอยู่อำเภอ ก. ตอนนี้เบิกค่าเช่าบ้านอยู่ที่อำเภอ ก. แล้วไปซื้อบ้านอยู่อำเภอ ข.
1.ยังสามารถเบิกค่าเช่าบ้านที่อำเภอ ก. อยู่ได้ไหมครับ
2.แล้วตอนนี้เช่าบ้านพี่ชายอยู่ ผิดระเบียบไหม

guest profile guest
ตอบทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2 รวมกันเลยนะครับ  เบิกได้ครับ ไม่ผิดระเบียบครับ  ขอให้ เช่าจริง อยู่จริง จ่ายจริง
guest profile guest
เรียน คุณสมเจตน์
ขอรบกวนถาม
๑ มีคำสั่งให้ย้าย เพราะถูกสอบสวนข้อเท็จจริง มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านไหม
๒ คำสั่งย้าย ตามคำร้องขอ แต่อยู่ปฏิบัติเกิน ๓ ปีแล้ว (คำสั่งช่วยปีต่อปี) มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านไหม
ทั้ง ๒ ข้อ อยู่กรมเดิมแต่เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค มาส่วนกลาง
 
guest profile guest

เรียนถามคุณสมเจตต์ ดังนี้
1.ผมเช่าซื้อบ้านและใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อผ่อนชำระเงินกู้กับธนาคาร  
ต่อมาได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาซึ่งภรรยามีบ้านอยู่ในท้องที่เดียวกัน 
ผมมีสิทธินำค่าผ่อนชำระเงินกู้ธนาคารมาเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่
2.การอยู่อาศัย  ผมจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านที่เช่าซื้อหรือไม่
จึงจะใช้สิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อบ้านได้
 3.ถ้าผมไปอาศัยอยู่บ้านภรรยา  จะใช้สิทธินำค่าผ่อนชำระค่าเช่าซื้อบ้านมาเบิกจ่ายได้หรือไม่

guest profile guest
1.ถ้าคู่สมรสมีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ ก็ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ

2.-3. ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ
guest profile guest
รบกวนถามค่ะ 
 มีบ้านอยู่จ.ขอนแก่น กรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง ต่อมาได้ยกให้หลานและออกมาซื้อบ้านอีก 1 หลัง ยังผ่อนชำระกับธนาคารอยู่ ปัจจุบันรับราชการอยู่ กทม. จะขอโอนไปรับราชการที่ จังหวัดขอนแก่น คำถาม จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมค่ะ
guest profile guest

ถ้าคุณไม่ติดมาตรา 7(1)ทางราชการจัดทีพ่ักให้และเป็นการขอโอน  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ

guest profile guest
รบกวนถามค่ะ ถ้าแม่ยกที่ดินให้ลูก 2 คน (ไม่ได้ระบุว่ายกบ้านให้หรือไม่ ซึ่งในที่ดินนั้นมีบ้านอยู่ด้วย) อยากถามว่าสามีหรือภรรยาของลูก 2 คนที่ได้รับมอบที่ดินจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ (แม่รีบโอนให้ลูก 2 คนเพราะกลัวลุูกคนที่ 3 จะขอโฉนดบ้านไปจำนอง ซึ่งลูก 2 คน ก็ไม่อยากได้เพราะอยากเช่าบ้านอยู่ต่างหากเนื่องจากอยู่ด้วยกันแล้วลำบากใจ แต่กลัวเบิกไม่ได้ รายได้ก็ไม่มาก) ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
เรียนท่านสมเจตน์
 ผมโอนย้ายมารับราชการที่ท้องถิ่น แล้วเช่าบ้านที่ไม่มีเลขที่ไม่ทราบว่าจะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือเปล่าครับ รบกวนตอบด้วยนะครับ
guest profile guest
คณะกรรมการตรวจสอบคงไม่ให้ผ่านหรอกครับ เพราะการเช่าต้องบอกว่าเช่าบ้านเลขที่อะไร อยู่ที่ไหน และต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย
guest profile guest
การโอนที่ดินโดยไม่ได้โอนบ้าน บ้ัานยังเป็นของแม่อยู่  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านก็เช่าได้ แต่ถ้าแม่เสียชีวิตบ้่านหลังนั้นจะตกเป็นมรดก คุณจะไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ถ้าจะเช่าซื้อบ้าน ก็ควรบอกแม่ให้โอนให้ลูกคนอื่นไปเสีย หรือเขียนพินัยกรรมยกให้ลูกคนอื่นเสีย
guest profile guest

1.ข้าราชการใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน (เช่าอาศัย) ต่อมาใช้สิทธิ์เบิกเช่าซื้อโดยทำสัญญาร่วมกับคู่สมรส (คู่สมรถเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น) ข้าราชการท่านนี้สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ์ เต็มจำนวน หรือครึ่งหนึ่งของใบเสร็จคะ
2.ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้ง) โรงเรียนมีบ้านพักข้าราชการให้ แต่ให้ครูที่ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านอาศัยอยู่ก่อนแล้ว  ข้าราชการที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ยังจะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านเพื่ออาศัยได้อีกหรือไม่คะ

guest profile guest

1.ข้าราชการใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน (เช่าอาศัย) ต่อมาใช้สิทธิ์เบิกเช่าซื้อโดยทำสัญญาร่วมกับคู่สมรส (คู่สมรถเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น) ข้าราชการท่านนี้สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ์ เต็มจำนวน หรือครึ่งหนึ่งของใบเสร็จคะ
2.ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน (ตามคำสั่งแต่งตั้ง) โรงเรียนมีบ้านพักข้าราชการให้ แต่ให้ครูที่ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านอาศัยอยู่ก่อนแล้ว  ข้าราชการที่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ยังจะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านเพื่ออาศัยได้อีกหรือไม่คะ

guest profile guest
1. ถ้าเป็นผู้มีสิทธํิเบิกค่าเช่าบ้าน ย่อมเบิกได้ตามสิทธิครับ
2. ในกรณีผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านย้ายมา ต้องให้ผู่้ไม่มีสิทธิเบิกค่่าเช่าบ้านออกจากบ้านพักของทางราชการ เนื่องจากไม่มีสิทธิอยู่อาศัยครับ
guest profile guest

เรีนยคุณ สมเจตน์ ผมมีเรื่องรบกวนดังนี้
..ผมเช่าบ้านไม่มีเลขที่ (ทราบภายหลัง..)มีสัญญาเช่า..จ่ายจริง..อยู่จริง..มีเจ้าของ ไม่ทราบว่าจะเบิกค่าเช่าได้หรือเปล่าครับ..ยังงัยช่วยตอบให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ป้องกันฯท่าสุด

guest profile guest

ขอสอบถาม 2 ข้อครับ กรณีที่ผมสิทธิ์เช่าซื้อ

กรณีที่ 1. ถ้าผมปฏิบัติงานอยู่ที่ กรุงเทพฯ ผมจะสามารถเช่าซื้อบ้านที่ปทุมธานี หรือเขตปริมณฑลได้รึเปล่าครับ เพราะสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้

กรณีที่ 2. ถ้าผมปฏิบัติงานอยู่ จ. ปทุมธานี สถานที่ทำงานอยู่ อำเภอ ก. ผมจะสามารถซื้อบ้านที่อำเภอ ข. จ.ปทุมธานีเหมือนกัน ได้หรือไม่ครับ 

ขอบคุณครับ

guest profile guest
เรียน คุณ ป้องกันท่าสุด  ตอบไปแล้วนะครับ

เรียนคุณ ขอบคุณครับ  ไม่ได้ทั้ง 2 กรณี การเช่าซื้อบ้านต้องเช่าซื้อบ้านในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ คำว่าท้องที่หมายถึง กรุงเทพฯ ทุกเขต ต่างจังหวัดหมายถึง อำเภอครับ
guest profile guest
อยากสอบถามกรณีจะขอเบิกค่าเช่าบ้านค่ะกรณีพี่ชายซื้อบ้านแต่พี่ชายให้แม่เป็นเจ้าบ้านเราขอไปอาศัยอยู่จะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่แล้วอ้างระเบียบข้อไหนค่ะ  ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
สอบถามคะ  บรรจุที่ เทศบาล  ก (อำเภอเมือง)  มีบ้านที่กู้ไว้กับธนาคาร   ต่อมาย้ายไป เทศบาล ข. (อำเภอสอง ) สิทธิ์เกิดแล้ว แต่จะบิกค่าเช่าบ้าน ในท้องที่ใหม่ แต่ไม่เบิกเพราะระยะทาง 30 กว่ากิโลไปกลับได้ เลยจะเรียนถามว่าจะเบิกค่าเช่าบ้านหลังแรกได้ไหม หรือเช่าซื้อได้ไหม เงินเดือนน้อย 
guest profile guest
  ตอบคุณธุรการ  การเช่าบ้าน เช่าบ้านใครก็ได้ ยกเว้นเช่าบ้านตนเองและคู่สมรส เช่าที่ไหนก็ได้ขอให้เดินทางไปปฎิบัติราชการได้อย่างสะดวก ต้องเช่าจริง อยุ่จริง จ่ายจริง จบข่าว

ตอบคุณจัดเก็บ  ไม่สามารถนำบ้านที่ได้ผ่อนชำระเงินกู้กับธนาคารหลังดังกล่าวมาเบิกเป็นค่าเช่าซื้อได้ และไม่สามารถเช่าบ้านหลังดังกลาวได้ เพราะเป็นบ้านของตนเองครับ  จะเช่าบ้านอยู่ก็ดูคำตอบข้างบนครับ
guest profile guest

เรียนคุณสมเจตน์ ดิฉันย้าย จาก อำเภอ ก. ตามคำร้องขอ ไปอำเภอ ข. ได้ซื้อบ้านผ่อนกับธนาคาร  โดยไม่มีสิทธิเบิก ต่อมาได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ต่างจังหวัด แล้วโอนบ้านให้แม่ เพราะแม่ใช้หนี้ให้ จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แต่ถ้ามีเงินคืนแม่เมื่อไหร่ค่อยเอาไปใช้คืนแม่แล้วแม่จะโอนคืนให้ (ตอนนี้แม่ให้คนเช่า 2 ปี ไม่มีสัญาญาเช่า) ต่อมาได้โอนกลับไปที่จังหวัด อำเภอ ก  ดิฉันจะสามารถเช่าซื้อบ้านแม่คืนได้หรือไม่โดยกู้จากธนาคาร แล้วขอเบิกค่าเช่าซื้อ หรือจะซื้อบ้านหลังใหม่ได้หรือไม่ แล้วนำมาเบิกค่าเช่าซื้อ

จากคนอยากได้บ้านคืนและอยากมีบ้านเป็นของตนเอง

guest profile guest

เรียนคุณสมเจตน์ ดิฉันย้าย จาก อำเภอ ก. ตามคำร้องขอ ไปอำเภอ ข. ได้ซื้อบ้านผ่อนกับธนาคาร  โดยไม่มีสิทธิเบิก ต่อมาได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ต่างจังหวัด แล้วโอนบ้านให้แม่ เพราะแม่ใช้หนี้ให้ จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แต่ถ้ามีเงินคืนแม่เมื่อไหร่ค่อยเอาไปใช้คืนแม่แล้วแม่จะโอนคืนให้ (ตอนนี้แม่ให้คนเช่า 2 ปี ไม่มีสัญาญาเช่า) ต่อมาได้โอนกลับไปที่จังหวัด อำเภอ ก  ดิฉันจะสามารถเช่าซื้อบ้านแม่คืนได้หรือไม่โดยกู้จากธนาคาร แล้วขอเบิกค่าเช่าซื้อ หรือจะซื้อบ้านหลังใหม่ได้หรือไม่ แล้วนำมาเบิกค่าเช่าซื้อ

จากคนอยากได้บ้านคืนและอยากมีบ้านเป็นของตนเอง

guest profile guest

เรียนคุณสมเจตน์ ดิฉันย้าย จาก อำเภอ ก. ตามคำร้องขอ ไปอำเภอ ข. ได้ซื้อบ้านผ่อนกับธนาคาร  โดยไม่มีสิทธิเบิก ต่อมาได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ต่างจังหวัด แล้วโอนบ้านให้แม่ เพราะแม่ใช้หนี้ให้ จะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แต่ถ้ามีเงินคืนแม่เมื่อไหร่ค่อยเอาไปใช้คืนแม่แล้วแม่จะโอนคืนให้ (ตอนนี้แม่ให้คนเช่า 2 ปี ไม่มีสัญาญาเช่า) ต่อมาได้โอนกลับไปที่จังหวัด อำเภอ ก  ดิฉันจะสามารถเช่าซื้อบ้านแม่คืนได้หรือไม่โดยกู้จากธนาคาร แล้วขอเบิกค่าเช่าซื้อ หรือจะซื้อบ้านหลังใหม่ได้หรือไม่ แล้วนำมาเบิกค่าเช่าซื้อ

จากคนอยากได้บ้านคืนและอยากมีบ้านเป็นของตนเอง

guest profile guest
ได้ทั้ง 2 กรณีครับ  ถ้าคุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
guest profile guest
เรียนถามคุณสมเจตน์ครับ
            กระผมเป็นพนักงานเทศบาล และมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านด้วย เรื่องมีอยู่ว่า กระผมได้ทำสัญญาเช่าบ้าน(เช่าจริง อยู่จริง จ่ายจริง) คนให้เช่ามีตัวตนจริง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 แต่กระผมได้ทำ่บันทึกขออนุมัติขอเบิกค่าเช่าบ้าน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 พร้อมแนบสัญญาการเช่าบ้าน ลวท.1 ต.ค.56 และแบบขอรับค่าเช่าบ้าน(แบบ 6005) ลวท. 1 กรกฎาคม 2556   (ใบเสร็จทั้งหมดตั้งแต่เดือนตุลาคม 55 - กรกฎาคม 56 กระผมได้จ่าย และได้เก็บไว้ทุกเดือน)
ผู้บริหารอนุมัติให้มีผลการเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 และกรรมการตรวจสภาพบ้านได้รับรองว่าได้เช่าพักอาศัยอยู่จริง ขอเรียนถามว่า กรณีอย่างนี้ กระผมมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 หรือไม่/ หรือแค่ว่า ผมมีสิทธิ์เบิกได้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 หรือเปล่า 

            กระผมได้อ่านทั้งระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกระทรวงฯ มันก็ไม่ได้ผิดระเบียบฯ อะไรเลย(ตามประสาผู้น้อย) แต่หัวหน้ากองคลัง บอกว่า เบิกย้อนหลังไม่ได้ เพราะผมไม่ได้ทำบันทึกขออนุมัติใช้สิทธิ์ ที่จะต้องลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 กระผมต้องการความกระจ่างจากผู้รู้จริงๆ ขอความกรุณาตอบให้กระผมด้วยครับ ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้ามากๆ เลยครับ
           
    
guest profile guest
เรียนถามคุณสมเจตน์ครับ
            กระผมเป็นพนักงานเทศบาล และมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านด้วย เรื่องมีอยู่ว่า กระผมได้ทำสัญญาเช่าบ้าน(เช่าจริง อยู่จริง จ่ายจริง) คนให้เช่ามีตัวตนจริง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 แต่กระผมได้ทำ่บันทึกขออนุมัติขอเบิกค่าเช่าบ้าน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 พร้อมแนบสัญญาการเช่าบ้าน ลวท.1 ต.ค.55 และแบบขอรับค่าเช่าบ้าน(แบบ 6005) ลวท. 1 กรกฎาคม 2556   (ใบเสร็จทั้งหมดตั้งแต่เดือนตุลาคม 55 - กรกฎาคม 56 กระผมได้จ่าย และได้เก็บไว้ทุกเดือน)
ผู้บริหารอนุมัติให้มีผลการเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 และกรรมการตรวจสภาพบ้านได้รับรองว่าได้เช่าพักอาศัยอยู่จริง ขอเรียนถามว่า กรณีอย่างนี้ กระผมมีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 หรือไม่/ หรือแค่ว่า ผมมีสิทธิ์เบิกได้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 หรือเปล่า 

            กระผมได้อ่านทั้งระเบียบฯ และหนังสือสั่งการของกระทรวงฯ มันก็ไม่ได้ผิดระเบียบฯ อะไรเลย(ตามประสาผู้น้อย) แต่หัวหน้ากองคลัง บอกว่า เบิกย้อนหลังไม่ได้ เพราะผมไม่ได้ทำบันทึกขออนุมัติใช้สิทธิ์ ที่จะต้องลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 กระผมต้องการความกระจ่างจากผู้รู้จริงๆ ขอความกรุณาตอบให้กระผมด้วยครับ ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้ามากๆ เลยครับ
           
    
guest profile guest

เรียนถามคุณสมเจตน์

ผมเป็นพนักงานเทศบาล  ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อบ้านอยู่ที่จังหวัด ก  ต่อมาย้ายไปรับราชการที่จังหวัด ข เทศบาล พ แต่ยังใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อบ้านที่จังหวัด ก  อยู่  ปัจจุบันหมดพันธะกับธนาคารที่ให้เช่าซื้อแล้ว และผมได้ย้ายครอบครัวมาเช่าบ้านอยู่ที่จังหวัด ข ใกล้กับที่ทำงาน (ประหยัดค่าน้ำมันรถ)  โดยจะขอเบิกค่าเช่าบ้านที่จังหวัด ข ซึ่งขณะนี้ผมได้จ่ายค่าเช่าบ้านไปแล้ว  แต่เจ้าหน้าที่สำนักปลัดในเทศบาล พ ที่ผมทำงานอยู่ แย้งว่า ผมไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านในเทศบาล พ ได้อีก เนื่องจากผมได้ใช้สิทธิ์เช่าซื้อไปแล้ว  จะเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เช่าซื้อเป็นเช่าบ้านไม่ได้  นอกจากจะย้ายไปรับราชการในท้องที่ใหม่ต่อไป จึงจะมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ ซื่งผมเองก็ไม่กระจ่างในเรื่องนี้ จึงขอเรียนถามว่า

ผมจะใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านแทนค่าเช่าซื้อในเทศบาล พ ได้หรือไม่ เนื่องจากยังรับราชการอยู่ที่เดิม

ขอความกระจ่างแจ้งด้วย  ขอบคุณครับ

 

 

 

guest profile guest
สอบถามคุณสมเจตน์
หนูเป็นบรรจุครั้งแรก ที่ อบต. ก และมีบ้านเกิดอยู่อำเภอ ก  ต่อมาได้ขอโอนย้ายไปเป็นพนักงานเทศบาลอำเภอ ข  อยากจะทราบว่าจะมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ของแม่ตัวเองได้หรือไม่และทำอย่างไรถึงจะไม่ใช่นิติกรรมอำพราง เพราะอยู่อาศัยบ้านแม่ตัวเองแล้วมาทำนิติกรรมเป็นเช่าบ้านแม่อยู่มันขัดกันไหมคะ
guest profile guest
ตอบคุณขอความกระจ่าง  คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับ  คุณสามารถเช่าบ้่าน หรือเช่าซื้อบ้านในท้องที่อำเภอที่เทศบาล พ ตั้งอยู่ได้ครับ  การเงินไม่เข้าใจครับ

ตอบคนไม่รู้  เช่าจริง อยู่จริง จ่ายจริง จีงไม่ใช่นิติกรรมอำพราง
guest profile guest
เรียน คุณสมเจตน์

1.  ข้าพเจ้าบรรจุรับราชการ  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554  ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี  และต่อมา  วันที่  28  มกราคม 2556  ได้มีคำสั่งย้ายให้มาอยู่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  ข้าพเจ้าสามารถทำเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

                   2.  ข้าพเจ้าไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง  ปัจจุบันได้พักอาศัยบ้านบิดาและพี่สาว  ซึ่งทางบิดาข้าพเจ้าได้กู้ร่วมกับพี่สาวซื้อบ้านและได้ทำสัญญากับธนาคารกรุงไทย  ผ่อนค่าบ้านเดือนละ 8,800 บาท  ตัวข้าพเจ้าได้ช่วยจ่ายค่าบ้านให้กับบิดาและพี่สาวด้วย  ข้าพเจ้าสามารถทำเบิกค่าเช่าบ้าน
บ้านบิดา  บ้านพี่สาว  คนใดคนหนึ่งได้หรือไม่เพราะอะไร

                   3.  ถ้าข้าพเจ้าสามารถเบิกค่าเช่าบ้าน บ้านบิดา บ้านพี่สาวได้  ข้าพเจ้าสามารถเบิกย้อนหลัง  ตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าเกิดสิทธิ์ในการเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่เพราะอะไร


guest profile guest
ขอความรู้หน่อยค่ะ   บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้างมีการกำหนดราคาอาคารพักอาศัยรวมคนงานตารางเมตรละ 6000 บาท ไว้ ขอถามว่า
        1  ส่วนราชการสามารถสร้างอาคารให้คนงาน  ประเภท  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  อยู่ได้ใช่ไหมคะท่านสมเจตน์   
        2  บัญชีมาตรฐานนี้บังคับให้ ส่วนราชการ  ท้องถิ่นต้องใช้เหมือนมาตรฐานครูภัณฑ์หรือไม่
 ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ
 
guest profile guest
1. ได้รับคำสั่งย้ายตามมาตรา 7 ถ้าไม่ติดมาตรา 7(1)-(3) มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
2. เช่าบ้านใครก็ได้ ขอให้เช่าจริง อยู่จริง จ่ายจริง
3. ตั้งแต่ได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน และคณะกรรมการตรวจสภาพบ้านให้ความเห็นชอบ
ตอบคุณกรรณิการ์
1. ไม่ใช่ครับ  ในกรณีก่อสร้างจำเป็นต้องสร้างที่พักให้คนงานพักอาศัยครับ
2.  ใช่ครับ

guest profile guest
เรียน คุณสมเจตน์
     อ้างถึงหนังสือที่ กค.0422.3/21717 ลว. 18 สิงหาคม 2551 เรื่องสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน  ผมขอเริ่มที่คำตอบของ กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เรียนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
      1. กรณีหารือข้อ 1  การที่ข้าราชการได้ใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่เดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเบิกจนครบวงเงินของราคาบ้านแล้ว ไม่ถือว่าข้าราชการผู้นั้นมีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองในทัองที่ที่รับราชการโดยไม่มีหนีค้างชำระกับสถาบันการเงิน ตามมาครา 7(2)  แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนั้น จึงไม่กระทบต่อสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านในท้องที่ใหม่ ซึ่งเป็นท้องที่ที่รับราชการปัจจุบัน จึงมีสิทธิที่จะนำหลักฐานการชำระค่าเช่าหรือเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ซื้อในท้องที่ใหม่ มาเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการได้ ตามมาตรา 7 ประกอบมาตรา 14 หรือมาตรา 17  แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ แล้วแต่กรณี
    ** ผมได้แสดงหนังสือและหัวข้อตามข้างต้นนี้ แก่คณะผู้ตรวจสอบฯ ที่ผมขอความรู้เพื่่อความกระจ่างก่อนที่จะดำนินการต่อไปตามที่ท่านได้ให้คำตอบตามความเห็นที่ #75 เมื่อ 19 กรกฎาคม 2556 14:01 คณะผู้ตรวจสอบฯ ​แจ้งกับผมว่า ตามหนังสือดังกล่าวเป็นการใช้กับข้าราชการพลเรือน(ไม่ใช้กับพนักงานท้องถิ่น) เช่น ข้าราชการสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ถ้าเป็นพนักงานเทศบาลให้หารือไปที่กระทรวงมหาดไทย จะอ้างตามหนังสือที่่เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว ไม่ได้  ผมเลยเป็นงง หาข้อสรุปจากผู้มีความรู้ไม่ได้ (แต่มีอำนาจตรวจสอบ)   
คำถาม  1) ผมจะต้องหารือกระทรวงมหาดไทยหรือไม่  
   2) มีตัวอย่างใดทีเข้าลักษณะเช่นนีัหรือไม่
   3) ในกรณีของผมทำงานอยู่ที่เดิม มีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อแล้วหมดพันธะกับธนาคารไม่มีหนีค้างชำระกับสถาบันการเงินแล้ว จะเปลียนแปลงสิทธิจาก"เช่าซื้อ" เป็น "เช่าบ้าน" คำว่า"ท้องที่ใหม่" ตามพระราชกฤษฎีกา เข้าใจแล้วว่าจะต้องย้ายไปที่ทำงานใหม่ แต่ถ้ากรณีเช่นนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ ได้หรือไม่  หรือ จะต้องย้ายที่ทำงานไปเทศบาลใหม่  
  4) คำถามนี้เป็นข้อสงสัยครับ  เทศบาลสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ใช้ระเบียบค่าเช่าบ้าน ต่างกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและข้าราชการพลเรือน กระทรวงมหาดไทย  หรือครับ เพราะกรณีของผมอ้างอิงตามหนังสือข้างต้นไม่ได้ (หรือผมเข้าใจผิดเองครับ)
  ขอขอบพระคุณครับที่ให้ความกระจ่าง
guest profile guest
เป็นแนวทางเดียวกันครับ แต่จะอ้างอิงคงไม่ได้ เพราะคุณใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย คุณก็ขอเบิกค่าเช่าบ้านไป คณะผู้ตรวจสอบไม่ให้เบิก ก็ต้องมีหนังสือแจ้งคุณ คุณก็ทำหนังสือขอหารือไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็น่าจะตอบว่าได้ ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง เพราะลอกของกรมบัญชีกลางไปทั้งนั้น  แต่ถ้าตอบว่าไม่ได้ คุณก็ฟ้องศาลปกครองครับ
guest profile guest

รบกวนสอบถามค่ะ
   1.คู่สมรส(ไม่เป็นข้าราชการ) ของข้าราชการได้ทำสัญญาซ์้อบ้านและสัญญากู้เงินกับธนาคาร โดยมีชื่อคู่สมรสในสัญญาผู้เดียว  แต่ขณะที่ทำสัญญาทั้งสองคนยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  ต่อมาภายหลังได้จดทะเบียนสมรสกันแล้ว  ข้าราชการสามารถนำสัญญากู้เงินนั้น ที่มีชื่อคู่สมรสผู้เดียวมาขอเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ 
   2.หากไม่ได้มีวิธีดำเนินการอย่างไร
-ขอบคุณค่ะ-

guest profile guest

รบกวนสอบถามค่ะ
   1.คู่สมรส(ไม่เป็นข้าราชการ) ของข้าราชการได้ทำสัญญาซ์้อบ้านและสัญญากู้เงินกับธนาคาร โดยมีชื่อคู่สมรสในสัญญาผู้เดียว  แต่ขณะที่ทำสัญญาทั้งสองคนยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  ต่อมาภายหลังได้จดทะเบียนสมรสกันแล้ว  ข้าราชการสามารถนำสัญญากู้เงินนั้น ที่มีชื่อคู่สมรสผู้เดียวมาขอเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ 
   2.หากไม่ได้มีวิธีดำเนินการอย่างไร
-ขอบคุณค่ะ-

guest profile guest
ไม่ได้ครับ ถือว่าบ้านหลังนั้นเป็นสมบ้ติของคู่สมรส ไม่ใช่สินสมรส
guest profile guest

คุณสมเจตน์ค่ะ

       แล้วมีวิธีไหนที่สามารถเบิกได้มั้ยค่ะ  ต้องใส่ชื่อร่วมในโฉนด หรือ ใส่ชื่อกู้ร่วม

guest profile guest

คุณสมเจตน์ค่ะ

       แล้วมีวิธีไหนที่สามารถเบิกได้มั้ยค่ะ  ต้องใส่ชื่อร่วมในโฉนด หรือ ใส่ชื่อกู้ร่วม

guest profile guest

คุณสมเจตน์ค่ะ

       แล้วมีวิธีไหนที่สามารถเบิกได้มั้ยค่ะ  ต้องใส่ชื่อร่วมในโฉนด หรือ ใส่ชื่อกู้ร่วม

guest profile guest
เรียน คุณสมเจตน์
         ผมเป็นข้าราชการครูครับ ตอนนี้ผมมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน และอนาคตคิดว่าจะทำสัญญาเช่าซื้อบ้าน จึงอยากถามว่า หากผมทำสัญญาเช่าซื้อบ้านแล้ว ต่อมาเขียนย้ายโรงเรียน(แต่ยังพักบ้านหลังเดิมที่เช่าซื้อ) ซึ่งก็อยู่ในอำเภอใกล้เคียงกันกับโรงเรียนเดิม ประมาณ 20 กม. อยากรู้ว่าผมยังใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อบ้านหลังเดิมต่อได้อีกหรือเปล่าครับ

รบกวนตอบด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
guest profile guest
ไม่ได้ครับ ติดมาตรา 7(3) ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
guest profile guest
"มีเคหะสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรส ในท้องที่ไปประจำสำนักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน" ถ้าคู่สมรสหรือผู้มีกรรมสิทธิร่วมได้นำที่ดินที่คู่สมรสมีกรรมสิทธิร่วมไปจำนองกับธนาคาร ถือว่ามีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินหรือไม่ค๊ะ แล้วจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าหรือเช่าซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหม ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า มีกรรมสิทธิแล้ว เอาบ้านไปจำนองก็ไม่เกิดสิทธิครับ
guest profile guest

เรียน คุณสมเจตน์
   กระผมบรรจุครั้งแรกที่ จ.มหาสารคาม และโอนย้ายไปที่จ.บรีรัมย์ และได้ทำการกู้เงินกับธนาคาร เพื่อต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัย และได้ผ่อนชำระค่าบ้านกับธนาคารในท้องที่ใหม่  โดยในการยื่นกู้นั้น ก่อนที่จะทำสัญญาบ้านเป็นของบิดา ส่วนที่ดินเป็นของญาติที่ซื้อขายกันมานานแต่ยังไม่ได้โอน โดยทางธนาคารให้กระผมโอนที่ดินและบ้านมาเป็นชื่อของกระผมพร้อมยื่นแบบอาคารที่ต่อเติมที่อยู่อาศัยก่อนที่จะทำการกู้เพื่อต่อเติมบ้านได้ดังนั้นอยากทราบว่ากระผมสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่  

guest profile guest
ผมรับราชการตร.ในกทม.มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าได้ ต่อมาซื้อบ้านที่นนทบุรีจะเบิกเช่าซื้อได้ไหมครับ และหากไม่ได้จะทำเบิกค่าเช่าบ้านหลังที่ซื้อได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
guest profile guest
ไม่ได้ครับ  เมื่อโอนบ้านเป็นกรรมสิทธิของคุณ ก็ถือว่าคุณมีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองแล้ว  ถ้าจะทำก็ต้องทำสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน จึงจะเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้
ตอบคุณตำรวจ 
ไม่ได้ครับ  เพราะซื้อบ้านนอกเขตกรุงเทพฯ และไม่สามารถเช่าบ้านตนเองได้ครับ  เช่าบ้านที่เช่าอยู่ปัจจุบันต่อไป บ้านตนเองที่นนทบุรี ก็ให้คนอื่นเช่า
guest profile guest
เรียนถาม ท่านคลังจังหวัด ครับ
นาย ก. รับราชการอยู่อำเภอ ข และมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้
ต่อมาบิดาได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในพื้นที่ อำเภอ ค ให้นาย ก. ซึ่งมีบ้านของบิดา(เจ้าบ้าน)ปลูกอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าว แต่ในการโอนที่ดินไม่ได้ระบุว่าโอนกรรมสิทธิืให้พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หลังจากนาย ก. ได้รับโอนที่ดินแล้ว ประมาณ 1 ปี  ก็ได้รับคำสั่งให้ไปประจำที่ อำเภอ ค
ถามว่า  1. นาย ก. ยังมีสิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ (นาย ก. เช่าบ้านอยู่อำเภอ ข ซึ่งอยู่ติดต่อกันกับอำเภอ ค)
          2. มีหนังสือหารือ กรณีเช่นนี้อ้างอิงหรือมั้ย
หมายเหตุ ได้ยื่นขอใช้สิทธิ์แต่ต้นสังกัดใหม่ไม่อนุญาต แจ้งว่า ขัดกับ คำพิพากษาฎีกา ที่ 6748/2539 และฎีกาที่ 1723/2551
guest profile guest
เรียน คุณสมเจตน์ครับ

ผมรับราชการอยู่  อำเภอ ก และใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ แล้วโดนคำสั่งให้ไปรับตำแหน่งใหม่ ที่จังวัดอื่น แลผมก็ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเหมือนเดิม ต่อมาผมเขียนย้ายกลับมาอำเภอ ก ซึ่งมีสิทธิและเคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน อย่างนี้ผมยังมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ที่อำเภอ ก อีกหรือไม่ (ที่ อำเภอ ก ไม่ใช่ ภูมิลำเนาเกิด ไม่มีบ้านเป็นของตน)
naping123 profile naping123
ดิฉัน เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ได้ใช้สิทธิ์เบิกผ่อนชำระเงินกู้กับธนาคารมาแล้ว 20 ปี สัญญา 25 ปีค่ะ เป็นทาวน์เฮ้าส์หลังเล็กเนื้อที่ 23 ตรว. ไม่มีที่จอดรถ โดยได้รับค่าเช่าบ้านเดือนละ 3000 บาท ประเด็นอยู่ที่ว่าดิฉันได้ซื้อบ้านหลังที่ 2 เพราะหลังแรกที่เบิกไม่สามารถอาศัยอยู่ได้สะดวก ด้วยเหตุผลหลัก ๆ คือมีคำสั่งให้ต้องทำงานกลางคืนอยู่ตลอด ๆ และมีครอบครัวขยายขึ้นลูกสาว 2 คนเริ่มเป็นวัยรุ่น จึงคิดขยับขยาย อยากทราบว่า ดิฉันจะยังมีสิทธิ์ในการเบิกค่าเช่าบ้านหลังแรกอยู่ไหมคะ
Thanittha03 profile Thanittha03
เป็นข้าราชการพลเรือน เดิมรับราชการอยู่ จ.เชียงราย ถูกสั่งย้ายให้มาปฏิบัติรราชการอยู่ กทม.ซึ่ง สนง.ตั้งอยู่เขตบางนา มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน และเบิกค่าเช่าบ้านมาโดยตลอด ต่อมาต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง จึงจะทำสัญญาซื้อขายทาวน์เฮ้า ที่ตั้งอยู่เขตมีนบุรี กทม. โดยกู้เงินจากธนาคารเพื่อชำระค่าบ้าน มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านที่ซื้อได้ไหมค่ะ
natenapit profile natenapit
รบกวนสอบถามคะ เดิมเป็นข้าราชการพลเรือนได้โอนย้ายมาเป็นพนักงานส่วนตำบลและได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน และต่อมาได้โอนย้ายกลับมาภูมิลำเนาเป็นพนักงานเทศบาลยังไม่ได้เบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ และเคยกู้ร่วมกับมารดาของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อซ่อมแซมบ้านซึ่งเป็นบ้านของมารดาแต่ได้ชำระยอดกู้เสร็จสิ้นแล้ว และไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง จึงขอสอบถามว่าจะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อได้หรือไม่

ขอบคุณคะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 959 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,270 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,267 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา