ค่าเช่าซื้อ (กู้ร่วม)กรณีหย่า

guest profile image guest
รบกวนสอบถามครับท่าน   ผมกู้สร้างบ้านร่วมกับภรรยาเก่า ภรรยาเบิกเช่าซื้อ ต่อมาได้หย่าขาดจากกัน  ผมย้ายหนีออกต่างอำเภอ  จะสามารถเบิกส่วนที่กู้ร่วมกันได้หรือไม่ครับ  ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ความคิดเห็น
guest profile guest
คุณยังไม่เคยใช้สิทธิในบ้านหลังดังกล่าว จึงไม่สามารถนำบ้านหลังดังกล่าวมาเบิกได้ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา