ค่าที่พักไปราชการ

guest profile image guest
ขอรบกวนคุณสมเจตต์ค่ะ
- ผู้ตรวจราชการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดลำปาง 27-28 ก.พ. วันที่ 1 มี.ค. ได้รับเชิญเป็นประธานการประชุมสัมมนา ณ จ.ตาก ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการได้ขออนุมัตเดินทางไปราชการโดยอ้างทั้่งสองเรื่องในฉบับเดียวกัน และเบิกค่าที่พักเป็นเหมาจ่าย
  1. วันที่ 27 - 28 สามารถเบิกค่าที่พักเป็นเหมาจ่ายได้หรือไม่ โดยภารกิจตรวจราชการเสร็จสิ้นตอนเย็นวันที่ 28 และเดินทางไป จ.ตาก แต่เช้า เป็นประธานเวลา 9.30 น. (เจ้าหน้าที่ตรวจใบสำคัญบอกว่าวันที่ 28 เบิกเหมาจ่ายไม่ได้ให้เบิกจ่ายจริง)
  2.วันที่ 1 - 2 มี.ค. ไม่เบิกเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก เพราะหน่วยงานที่เชิญเป็นประธานออกค่าใช้จ่ายให้

 - กรณีมีการประชุมสัมมนาที่ จ.สงขลา หลังเสร็จประชุม ในวันต่อมาได้เดินทางไปตรวจราชการตามภารกิจ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดต่อ ที่ อ.หาดใหญ่ ก่อนเดินทางกลับโดยเครื่องบินในตอนเย็น และอนุญาตให้เลขานุการเดินทางกลับก่อนในตอนเช้า ขึ้นรถโดยสารกลับกรุงเทพฯ ที่ อ.หาดใหญ่ กรณีนี้ จำเป็นไม๊ค่ะว่าต้องกลับไปขึ้นรถที่ จ.สงขลา เท่านั้น เนื่องจากภารกิจการตรวจราชการ เสร็จสิ้นที่ อ.หาดใหญ่ (เจ้าหน้าที่ตรวจใบสำคัญท้วงมาค่ะว่าต้องไปขึ้นรถที่ จ.สงขลาเท่านั้น)
ความคิดเห็น
guest profile guest
เจ้าหน้าที่การเงินกระทรวงคุณทำตามระเบียบดีครับ ขอตอบดังนี้
1. การเงินถือว่าการตรวจราชการเสร็จสิ้น ณ เวลา 16.30 น. หลังเวลา 16.30 น. ถือเป็นการอบรมสัมมนา จึงต้องเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ

2. ภาระกิจเสร็จสิ้นที่อำเภอหาดใหญ่ มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับ ก็กลับที่หาดใหญ่ การเดินทางไปราชการถือตามความเป็นจริง เพียงแต่ว่าได้ขออนุมัติเดินทางไปตรวจราชการหรือไม่ ถ้าไม่ก็เบิกไม่ได้ ต้องขออนุมัติเดินทางไปราชการเสียก่อน
guest profile guest
ขอบคุณที่ตอบคำถามค่ะ ได้ประโยชน์มากเลยค่ะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา