รถยนต์ส่วนบุคคลเหมาจ่ายค่ะ

guest profile image guest
เรียน  อาจารย์สมเจตน์
         ขอเรียนถามว่า ... กรณีขออนุมัติเดินทางไปราชการหรือฝึกอบรม หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการที่สำนักงานจัด ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะเหมาจ่าย กม. 4 บาท ระบุทะเบียนรถยนต์แล้ว 

                            1. จำเป็นต้องแทบสำเนาเล่มทะเบียนนั้นในการเบิกหรือเปล่าค่ะ
                            2.  รถยนต์ที่ใช้จำเป็นต้องมีชื่อเป็นเจ้าของตามเล่มทะเบียนหรือไม่ หรือใช้รถคนอื่นได้        

                                                                                                  ขอบคุณมากค่ะ /วชิรญาณ์
                             
ความคิดเห็น
guest profile guest
ไม่จำเป็นทั้ง 1 และ 2 ครับ ใช้รถคนอื่นได้ครับ ขอให้เดินทางจริง ขับไปเองจริง

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา