เช่าบ้านไม่ได้อยู่เอง

veravat profile image veravat
พอดีมาทำหน้าที่การเงินแทนโดยไม่ได้เป็นการเงิน เนื่องจากการเงินย้าย ไม่ค่อยรู้จึงขอรบกวนสอบถามดังนี้
ข้าราชการคนหนึ่งย้ายมาจากจังหวัดอื่น มีบ้านอยู่ที่จังหวัดที่ย้ายมา แต่ชื่อบ้านและที่เป็นของพ่อ เขาเคยใช้สิทธิเบิกตอนย้ายมาใหม่ๆ เมื่อหกปีที่แล้วต่อมามีการร้องเรียนกันว่าไม่ได้เช่าจริง เขาจึงหยุดเบิกและทำหนังสือหยุดการใช้สิทธิไว้ก่อน ต่อมาเมื่อต้นปีนี้ เขาได้ทำเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้านโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้อยู่จริงแต่ให้ ญาติอยู่ อย่างนี้จะผิดหรือไม่  แล้วที่ผ่านมาสิทธิยังอยู่หรือไม่ รบกวนตอบทางเมล์ให้ด้วยครับ veravat2010@hotmail.com
ความคิดเห็น
guest profile guest

สิทธิมี แต่ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากติดมาตรา 14 การเบิกค่าเช่าบ้าน ต้องอาศัยอยู่จริง จึงจะเบิกค่าเช่าบ้าน การให้ญาติอาศัยอยู่ทำได้ แต่ตนเองต้องพักอาศัยในบ้านหลังนั้นด้วย  คณะกรรมการพิจารณาต้องดูด้วยว่าเช่าอยู่อาศัยจริงหรือไม่ จบข่าว

guest profile guest
แล้วถ้ากรรมการตรวจค่าเช่าบ้านรับรองให้ ทั้งที่รู้ว่าไม่ได้อยู่ก็ผิดด้วยใช่ไหม  แล้วถ้าเขาทำเป็นว่าเขาอยู่จริงโดยหลอกให้กรรมการตรวจรับเซ็นให้แล้วก็ต่อมาไม่อยู่ถือว่ากรรมการผิดด้วยไหม

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 959 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,270 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,267 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา