คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

guest profile image guest

การตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนั้น เนื่องจากสามารถออกคำสั่งสำนักงานในครั้งเดียวและในรายงานจัดซื้อจัดจ้างก็ระบุคณะกรรมการชุดเดียวกับคำสั่งสำนักงานนั้น  ในระบบ egp สามารถอ้างคำสั่งเดียวกันได้หรือไม่
 

ความคิดเห็น
guest profile guest

เพิ่มเติมค่ะ  คือ มีการจัดซื้อจัดจ้างไปตลอดทั้งปี  แต่สามารถอ้างคำสั่งเดิมไปตลอดได้หรือไม่ 

guest profile guest
ไม่ได้ครับ จัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ต้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นครั้ง ๆ ไปครับ จะแต่งตั้งคนเดิมก็ได้แต่ต้องแต่งตั้งทุกครั้งที่ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา