การเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีโอนย้าย

guest profile image guest
ผมเกิดใน จ.นครราชสีมา บรรจุรับราชการครั้งแรก เป็นทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

ปัจจุบัน ผมโอนย้ายมารับราชการครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (กทม) กระทรวงศึกษาธิการ
โดยทางสำนักงานเขตในผมเซ็นคำร้องขอโอนย้ายประกอบด้วย

ผมสอบถามไปยังสำนักงานเขต ๆ แจ้งว่า ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ เนื่องจากผมเป็นผู้มาสมัครสอบเอง ตีความได้ว่าเหมือนเป็นการเขียนคำร้องขอย้าย และแต่เดิมผมก็ไม่ได้มีสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านอยู่แล้ว

ผมสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีบ้านพักสนับสนุน (ไม่มีบ้านพักเลยซักหลัง) แล้วถ้าเบิกได้ ผมจะมีคำสั่ง ระเบียบ หรือหลักฐานอะไรไปยืนยันที่สำนักงานเขต
ความคิดเห็น
guest profile guest
ผมขอถามก่อนตอบนะครับ ก่อนโอนคุณทำงานอยู่ที่จ.นครราชสีมา และทางเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่ 1 กรุงเทพฯ รับโอนคุณมาปฎิบัติราชการ  ถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้อง คำตอบคือ  คุณได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฎิบัติราชการประจำต่างท้องที่ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้่านยกเว้น  1 ทางราชการจัดที่พักให้ (ไม่มีที่พักให้) 2 คุณและคู่สมรสมีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองในกรุงเทพฯ  (ไม่มี) 3 ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง (การโอนไม่ถือเป็นการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง)
ถ้าทั้ง 3 ข้อ เป็นอย่างที่ผมวงเล็บไว้  คุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ยกเว้น
ในคำขอโอนคุณไปเขียนว่าข้าพเจ้าไม่มีขอรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่ขอเบิกค่าเช่าบ้าน  (ในคำขอย้ายส่วนมากจะเขียนไว้ หากคุณไม่ขีดฆ่าออก  แสดงว่าคุณแสดงเจตนาไม่ขอรับค่าเช่าบ้าน)  จบข่าว
guest profile guest
ขอบคุณมากๆ ครับที่ช่วยตอบคำถาม
ขอตอบคำถามที่สงสัยนะครับ
1.ก่อนรับโอนทำงานอยู่ จ.นครราชสีมา แล้วโอนมาทำงาน กทม. ถูกต้องครับ
2.ทางราชการไม่มีบ้านพักสนับสนุนให้ครับ
3.ผมและภรรยาไม่มีบ้านพัก หรือบ้านพ่อแม่ ในเขต กทม. เลย
4.ในคำร้องขอร้ายไม่มีการระบุว่า ข้าพเจ้าไม่มีขอรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่ขอเบิกค่าเช่าบ้าน
ขอถามต่ออีกนิดนึงนะครับ ผมจะใช้เอกสาร หลักฐาน ระเบียบ หรือคำสั่งใด ไปชี้แจงต่อ จนท. ที่ทำเรื่องนี้ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา