หารือกรณีการเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ

guest profile image guest

ดิฉันรับราชการอยู่อำเภอเมือง และใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเดือนละ 4,000 บาท (เช่าจริงเดือนละ 6,000 บาท)

กลางเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาได้ซื้อบ้าน โดยมีรายละเอียดในเดือน มี.ค. ดังนี้

   วันที่ 1 - 12 มี.ค.  ยังพักอาศัยอยู่บ้านเช่า และได้จ่ายค่าเช่า 3,000 บาท

   วันที่ 8 มี.ค.         ทำนิติกรรมซื้อขายบ้าน (ผ่อนชำระกับ ธอส.)

ขอเรียนสอบถามว่าในเดือน มี.ค. จะเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ได้หรือไม่ อย่างไร…..ขอบพระคุณล่วงหน้าในคำตอบค่ะ

ความคิดเห็น
guest profile guest
จะเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้ตั้งแต่วันที่เข้าอยู่อาศัยจริง ถ้ายังไม่เข้าอยู่อาศัย ยังอาศัยในบ้านเช่าก็เบิกค่าเช่าบ้่านไปครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา