หารือเรื่องเบิกค่าเช่าบ้าน แต่หนังสือรายงานตัวเข้ารับราชการและคำสั่งโอนย้ายหาย

civil17 profile image civil17
 กระผมเป็นพนักงานท้องถิ่น บรรจุครั้งแรกที่ อำเภอบ้านฝาง จากนั้นได้โอนย้าย มายังอำเภอน้ำพอง และได้ทำเรื่องเบิกค่าเช่าบ้าน มาตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ๕๕ ที่ผ่านมา กระทั่งปัจจุบัน ส่วนการคลังได้ทวงถามถึงหนังสือคำสั่งให้เข้ารับราชการครั้งแรกและหนังสือคำสั่งให้โอนย้าย เนื่องจาก หนังสือดังกล่าวได้สูญหาย ไม่มีเก็บรักษาไว้ที่ สังกัดใหม่ กระผมกำลังทำเรื่องขอคัดสำเนาหนังสือดังกล่าวจากท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น แต่ระหว่างที่ยังไม่ได้สำเนาหนังสือดังกล่าว กระผมจะไม่สามารถเบิกค่าเช่าได้ใช่ไหมครับ มีแนวทางหรือเอกสารอื่นๆที่สามารถเทียบเคียงก่อนได้ไหมครับ จะได้แจ้งทางส่วนการคลัง เพื่อยึดถือปฏิบัติไปก่อน ระหว่างรอสำเนาหนังสือจากท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา