การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ/ค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest

ผมรับราชการครูที่จังหวัด น.  ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากส่วนราชการจัดบ้านพักให้   ต่อมาได้กู้เงินปลูกบ้านที่จังหวัด น. มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน  

ภรรยารับราชการพลเรือนที่จังหวัด ข.  และมีคำสั่งย้ายกลับมาจังหวัด น. อยากทราบว่าจะนำเรื่องที่กู้เงินปลูกบ้าน มาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

                                                             ขอบคุณครับ

ความคิดเห็น
guest profile guest

ไม่สามารถตอบได้คับ  เพราะไม่มีข้อมูลของภรรยาคุณเลย  เอาเป็นว่าตอบแบบกว้าง ๆ แล้วกัน  ถ้าภรรยาคุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ภรรยาคุณก็ต้องไม่พักกับคุณ แล้วทำเรื่องขอเบิกค่าเช่าซื้อ โดยนำสัญญากู้เงินปลูกบ้าน และสัญญาจ้างปลูกบ้านมาทำเรื่องขอเบิก แต่ต้องเป็นบ้านที่อยู่ในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการนะ (คุณเขียนเป็นจังหวัด จึงไม่สามารถตอบได้ คำว่าท้องที่หมายถึงอำเภอคับ)

guest profile guest

เรียนถามเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน เดิมดิฉันบรรจุครั้งแรกที่จังหวัดนครสวรรค์  แล้วย้ายมาอยู่จังหวัดนครรราชสีมา  ปี 2550 มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ แต่สามีเป็นทหารเลยพักอยู่ในบ้านพักสวัสดิการ จึงไม่เบิกค่าเช่าบ้าน ตอนนี้ ปี 2554 ดิฉันผ่อนชำระบ้าน(เป็นชื่อดิฉัน) และได้ย้ายออกใาจากบ้านพักสวัสดิการ ดิฉันใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อได้ใช่ไหมคะ

guest profile guest
อยากทราบว่าถ้าเบิกค่าเช่าบ้านแล้วเราสามารถใช้สิทธิสวัสดิการซื้อบ้านได้อีกหรือไม่แต่ว่าถ้าไม่จะต้องคืนเงินส่วนไหนหรือเปล่าทั้งค่าเช่าบ้านและสิทธิสวัสดิการ
guest profile guest

ผมขอข้อมูลให้ชัดเจนหน่อยครับ คุณย้ายมาที่อำเภอไหน สามีรับราชการอยู่อำเภอไหน ถ้าข้อมูลไม่ชัดเจน คำตอบอาจไม่ถูกต้อง

ตอบคุณคนไม่รู้

ตอนนี้เช่าบ้านอยู่  จะซื้อบ้านต้องซื้อในท้องที่ที่รับราชการ จึงจะนำมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้  กรณีที่คุณถามผมตอบดังนี้
1. กรณีเช่าซื้อบ้านในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ โดยมีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน เมื่อคุณเข้าอยู่อาศัยในบ้านที่เช่าซื้อ ก็สามารถนำมาเบิกแทนค่าเช่าบ้านได้  ถ้ายังไม่เข้าก็เบิกค่าเช่าบ้านต่อไป
2. กรณีเช่าซื้อบ้านนอกที่ตั้งสำนักงาน เช่าซื้อไปเลยครับ ไม่เกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้าน แต่คุณต้องอาศัยในบ้านที่เช่า

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 959 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,270 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,267 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา