การเบิกค่าที่พักสำหรับการฝึกอบรม

napat105 profile image napat105

ตามระเบียบการอบรม ต้องเบิกค่าที่พักตามที่จ่ายจริงเท่านั้น   แต่หัวหน้างานการเงินที่ทำงานหนู  หารือกับตรวจสอบภายในของกรมฯ  ได้ความว่า ถ้าการไปอบรมนั้นต้องเดินทางจากขอนแก่นไปยังส่วนกลางที่กรมฯ ก่อน แล้วจึงเดินทางไปยังสถานที่อบรม โดยรถบริการของกรมฯ  ก็สามารถเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายได้  แต่ถ้าเดินทางจากขอนแก่นไปอบรมที่ส่วนกลางคือที่ กทม. ไม่สามารถเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายได้  เพราะไม่ต้องเดินทางต่อไปยังสถานที่อบรม   ตัวอย่างเช่น

กรมฯ จัดอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม ตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี  ในวันที่ 10 พ.ค.56   มีข้าราชการไปอบรม 2 คน  ทั้งเดินทางไปเองและไปรถบริการ  โดยขออนุมัติออกเดินทางจากสำนักงานในวันที่ 9 พ.ค.56 เหมือนกัน   เช่นนี้แล้ว  ในคืนวันที่ 9  คนที่เดินทางไปกรมฯ และไปกับรถบริการ  ก็จะเบิกเหมาจ่ายได้เหรอคะ   ส่วนคนที่ไปศูนย์ฝึกอบรม จ.ชลบุรี เอง  เบิกเหมาจ่ายไม่ได้   ระเบียบมีข้อยกเว้นแบบนี้หรือเปล่าคะ   เพราะหนูว่า ถ้าเหมาจ่ายไม่ได้ ก็น่าจะไม่ได้ทุกกรณี   หรืออีกแบบคือ เดินทางก่อนล่วงหน้า 2 วันไปเลย  วันที่ 8 จะเบิกเหมาจ่ายได้มั๊ยคะ หนูเคยถามตรวจสอบภายในของกรมฯ เค้าบอกว่าถ้าเราเดินทางไปก่อนถึงวันอบรม ก็เบิกได้ตามระเบียบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เดินทางก่อนแต่ไม่มีราชการอื่น แค่ไปเตรียมตัวอบรม)  ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

ความคิดเห็น
guest profile guest
คงเข้าใจผิดแล้วละครับ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมต้องเบิกแบบจ่ายจริงเท่านั้น ฉนั้นการเดินทางไปฝึกอบรม เริ่มตั้งแต่เดินทางออกจากที่พัก จนกลับถึงที่พัก เป็นการเดินทางฝึกอบรมทั้งหมดครับ ต้องเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ  ตรวจสอบภายในคงเข้าใจผิด ขอให้ตรวจสอบภายในสอบถามกรมบัญชีกลางครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา