ทรัพย์สินจากการเช่่า

guest profile image guest
กรณีส่วนราชการทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกับบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อครบกำหนดเครื่องถ่ายเอกสารให้เป็นของส่วนราชการ มีคำถามดังนี้
1. ส่วนราชการจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เครื่องถ่ายเอกสารเป็นของส่วนราชการ ขอระเบียบฯ หรือหนังสือเวียนที่ใช้อ้างอิง
2. จากเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร (แจ้งให้บริษัทฯ ทำเรื่องบริจาคได้หรือไม่) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีมีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ 2526 ถ้าบริษัทฯ ไม่ยินยอมบริจาคส่วนราชการจะต้องดำเนินการอย่างไร
ความคิดเห็น
guest profile guest
1. สัญญาทำกันอย่างไรครับ ตามระเบียบก็ทำสัญญาเช่ากันเป็นรายปี ไม่เคยทำสัญญายกให้กับทางราชการครับ ไม่มีระเบียบครับ
2. ถ้าเป็นเงื่่อนไขตามสัญญาเมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทก็ทำหนังสือมอบให้กับส่วนราชการตามสัญญาครับ ไม่มีการบริจาคครับ ต้องทำตามสัญญาครับ
 ถ้าไม่ทำก็ผิดสัญญา ก็ไปดูว่าสัญญากำหนดไว้อย่างไร ในกรณีผิดสัญญา

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา