การเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน

guest profile image guest
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านปี 2556 (ในท้องที่ ก) ขอเรียนถามว่า จะใช้สิทธิเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อซื้อบ้าน ที่ได้ซื้อไว้ตั้งแต่ปี 2554 (ท้องที่ ก) มาเบิกได้หรือไม่       
ความคิดเห็น
guest profile guest
ถ้าบ้านอยู่ในท้องที่ที่ปฎิบัติราขการและมีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินสามารถเอามาเบิกได้ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา