การซื้อตู้เย็น

guest profile image guest
การที่ ผู้อำนวยการ จะดำเนินการซื้อ ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง ไว้ในสำนักงาน 

อยากจะถามว่า ผอ. มีอำนาจในการซื้อตู้เย็น ตามระเบียบพัสดุ ไหมครับ 

ถ้าซื้อไม่ได้ เพราะ เหตุใด ครับ 


รบกวนด้วยครับ 
ความคิดเห็น
guest profile guest
1. ตู้เย็นเป็นครุภัณฑ์
2. ผู่้อำนวยการที่ไหน ผมไม่ทราบ จึงไม่รู้ว่ามีอำนาจหรือไม่ กรุณาให้รายละเอียดด้วยครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา