จะโดนตัดสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่

guest profile image guest
เรียนท่านผู้รู้
   กรณีที่ ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งบรรจุเป็นข้าราชการครูในปี 2547  ในจังหวัด ก 
ต่อมาทำการสอบแข่งขันใหม่ และได้ทำเรื่องขออนุญาตไปสอบ  ผลปรากฎว่าสอบได้
จึงได้มาดำรงตำแหน่งใหม่เป็นครู ที่จังหวัด ข ในปี 2548  โดยหนังสือคำสั่งย้ายเขียนว่า
" ย้ายโดยผลการสอบแข่งขัน" ข้าพเจ้าจึงขอเรียนถาม
 คำถามที่ 1 ว่าข้าพเจ้ามีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าได้รับตำแหน่งใหม่ ในจังหวัด ข จริงๆใช่หรือไม่ 

      ต่อมา แต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิ์ตั้งแต่วันนั้น   และระหว่างนั้นข้าพเจ้าได้ไปอาศัยอยู่บ้านผู้อื่น 
จนกระทั่ง ปี2554 ข้าพเจ้าทราบจากบุคคลหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ ไม่ต้องไปอาศัยคนอื่นอยู่
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอเรียนถาม

คำถามที่ 2 หากข้าพเจ้ามีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านจริง ข้าพเจ้าจะสามารถไปเช่าบ้านอยู่จริงๆในตอนนี้ พ.ศ.2556 ได้หรือไม่ 
ไม่ทราบว่ามีกำหนดระยะเวลาในการตัดสิทธิ์ของข้าพเจ้าหรือไม่ เนื่องจากเวลาล่วงเลยนานถึง 6 ปี
ที่ข้าพเจ้าไม่ทราบ และไม่ได้ดำเนินการเบิกค่าเช่าบ้าน  และรวมจนถึงบัดนี้เป็นเวลาเกือบ 8 ปีแล้ว
หากข้าพเจ้าจะเริ่มต้นเบิกค่าเช่าบ้าน หรือซื้อบ้าน ข้าพเจ้ายังมีโอกาส หรือจะดำเนินการได้หรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไร

หมายเหตุ  ข้าพเจ้าเพิ่งเคยเข้ามาที่เว็บบอร์ดนี้ วันนี้เป็นครั้งแรก ขอเรียนว่าดีใจมาก เพราะ 2 ปี
หลังจากที่รู้ว่าตนเองมีสิทธิ์เบิก ข้าพเจ้าไม่รู้จะถามใครที่ให้คำตอบได้ ถามไปก็ไม่มีคนรู้ ไม่มีคนแนะนำ
หรือตอบแบบฟันธงให้ได้ ข้าพเจ้าเองก็ไม่กล้าไปเช่าบ้านก่อนทราบคำตอบเพราะกลัวเบิกไม่ได้ สู้อาศัยเขาอยู่จะประหยัดกว่า
เพราะเจ้าของบ้านก็ใจดีมากๆ  แต่ถ้าได้คำตอบจากท่านผู้รู้ ข้าพเจ้าจะได้ไปหาที่อยู่ใหม่ เพราะรบกวน
ผู้อื่นมานานมากแล้ว  ข้าพเจ้าเครียดมากเพราะคิดไปเองว่าระยะเวลาในการที่เราไม่ขอใช้สิทธิ์ที่มี
นานถึง 8 ปี จะโดนตัดสิทธิ์หรือไม่  ขอท่านผู้รู้ช่วยให้ความกระจ่างและให้คำแนะนำด้วยนะคะ  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ


ความคิดเห็น
guest profile guest
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่  คำตอบคือ เป็นไปตามมาตรา 7 ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฎิบัติราชการประจำต่างท้องที่ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เว้นแต่
1. ทางราชการจัดทีพักให้
2. มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองและคู่สมรสในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ
3. ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ซึ่งผมดูจากที่คุณเขียนมา ข้อ 1- 3 คุณไม่มี จึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน การมีสิทธิแล้วไม่ใช้สิทธิ เป็นเรื่องของคุณแสดงว่าคุณไม่เดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัย จึงไม่ใช้สิทธิ ตอนนี้ืคุณเดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย จึงขอใช้สิทธิได้ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา