การจัดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของสภาวัฒนธรรม

guest profile image guest
ผู้รับผิดชอบเบิกค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุม 140 คนละ 150  บาท  โดยจ้างเหมาทำอาหาร ได้หรือไม
มีค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆละ 1,000.00 บาท  ได้หรือไม่
ค่านำมันเชื้อเพลิง  4ล800  บาท เพื่อประสานเครื่อข่ายผู้เข้าร่วมประชุมได้หรือไม่ 
ความคิดเห็น
guest profile guest
ตอบไม่ได้ครับ  ข้อมูลคุณให้มาไม่มีอะไรให้ฟ้นธงได้เลยครับ
1. การประชุมเชิงวิชาการ ผู้เข้าร่วมประชุมเกินกว่าครึ่งเป็นใครต้องบอกให้ชัดเจน

2. ค่าวิทยากร ต้องบอกว่าเชิญวิทยากรจากหน่วยงานไหน ราชการ หรือเอกชน จึงจะตอบได้

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา