ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางพนักงานขับรถยนต์

guest profile image guest

ตามหนังสือเวียน ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ ว 5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ  โดยกำหนดให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ลงมา  240 บาท/วัน หมายรวมถึงพนักงานขับรถยนต์ด้วยใช่มั้ยคะ

ความคิดเห็น
guest profile guest

ใช่ครับ ทุกคนถ้าเทียบตำแหน่งแล้วได้ระดับ 8ลงมา ก็เบิกได้ 240 บาท/วัน

guest profile guest

ไม่ทราบว่าระเบียบการเบิกจ่ายนี้ใช้หรือยังเพราะที่โรงเรียนยังใช้อัตราเดิมอยู่เลย   แถมนักเรียนที่ไปแข่งขันกิจกรรมของโรงเรียน  เดิมเบิกเบี้ยเลี้ยงให้ 180 บาท/วัน  ยังลดมาให้ 120บาท/วัน เลย  อ้างว่าเงินไม่พอบ้าง   ทำไปไม่เกินงบที่กำหนดไว้บ้าง  สุดท้ายคนที่รับกรรมคือผู้ไปราชการ   ไม่รู้ออกกฏนี้มาทำไม   เมื่อผู้บริหารไม่ได้เอาไปใช้   จะร้องเรียนยังไงก็ไม่ได้ผล  ขอให้ทางกรมมีหนังสือสั่งการไปยังโรงเรียนให้มีความชัดเจนขึ้นด้วย  ขอบคุณมาก

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 959 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,270 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,267 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา