ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

39011 profile image 39011
เรียน  ... ท่านคลัง
                 รบกวนดังนี้ค่ะ " ข้าราชการตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ประจำสำนักงานที่สงขลา ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ "ตรวจสอบโครงการก่อสร้างประปาก่อนคืนหลักประกันสัญญา" ในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส พัทลุง โดยค้างแรม อยากทราบว่า .. เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่ค่ะ.. (คิดว่าได้นะคะแต่ไม่มั่นใจค่ะ)


                                                                                            ขอบคุณค่ะ / วชิรญาณ์
ความคิดเห็น
somjate_m profile somjate_m
เมื่อเดินทางไปปฎิบัติราชการ ย่อมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติราชการได้ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา