สอบถามสิทธิค่าเช่าบ้าน

putty1234 profile image putty1234
ทางราชการมีบ้านพักจำนวน  5  หลัง มี ขรก. 6 คน ทุกคนมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เรียงลำดับดังนี้
1 ขรก.ระดับชำนาญการ (ซี7) ไม่เบิกค่าเช่าบ้าน เข้าพักอาศัยจริง
2 ขรก.ระดับชำนาญการ ซี 6 ไม่เบิกค่าเช่าบ้าน เข้าพักอาศัยจริง
3. ขรก.ระดับชำนาญการ ซี 6 เบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิเดิม ในท้องที่เดิม ไม่ได้เบิกท้องที่นี้  พักอาศัยบ้านมารดาในท้องที่อื่น แต่ไม่สละสิทธิการเข้าบ้านพักในท้องที่นี้
4. ขรก.ระดับชำนาญการ ซี 6 ไม่เบิกค่าเช่าบ้าน  พักอาศัยจริง
5 ขรก.ระดับชำนาญการ ซี 6 ไม่เบิกค่าเช่าบ้าน พักอาศัยบ้านคู่สมรส ในท้องที่อื่น แต่ไม่สละสิทธิในการเข้าบ้านพักในท้องที่นี้
6. ดิฉันเอง  ขรก.ระดับปฏิบัติการ สร้างบ้านโดยกู้เงิน ทำสัญญาเช่าปลูกสร้างบ้านกับสถาบันการเงิน  บิดา มารดา คู่สมรส ไม่มีบ้านในท้องที่นี้  อาศัยระเบียบว่าด้วยการจัด ขรก.เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ไม่ทราบว่าดิฉันมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่คะ

ความคิดเห็น
putty1234 profile putty1234

แก้ไขคำผิดค่ะ
ดิฉันเอง  ขรก.ระดับปฏิบัติการ สร้างบ้านโดยทำสัญญากู้เงินปลูกสร้างบ้านกับสถาบันการเงิน  บิดา มารดา คู่สมรส ไม่มีบ้านในท้องที่นี้  อาศัยระเบียบว่าด้วยการจัด ขรก.เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ ไม่ทราบว่าดิฉันมีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่คะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา