อยากนั่งเครื่องบิน

guest profile image guest
และถ้าหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง อนุมัติแทนได้หรือไม่  กรณีที่ผู้เบิกแจ้งว่ามีงานที่สำนักงานมากมายต้องรีบไปตรวจรับงานและรีบกลับมาทำงานต่อ หรือให้ไปสอบสวน สืนสวนกรณีมีการกล่าวโทษ อย่านี้ถือว่าเร่งด่วนหรือไม่

ความคิดเห็น
guest profile guest
ตอบไปแล้วนะครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา