สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

com2549 profile image com2549

ได้บรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรก อ.เมือง (สพป เขต1) ได้ซื้อบ้านและอยู่ระหว่างผ่อนชำระธนาคาร ต่อมาได้ย้ายไปปฏิบัตราชการสำนักงานใหม่(สพป เขต 3)จากการยุบรวมหน่วยราชการ เป็นอำเภอติดกัน ซึ่งมีทำเกิดสิทธิค่าเช่าบ้าน แต่ยังพักอาศัยบ้านที่ผ่อนชำระอยู่ กรณีนี้จะมีนำค่าเช่าซื้อบ้านในอ.เมือง มาเบิกได้หรือไม่   

ความคิดเห็น
guest profile image guest
สรุปคือ ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฎิบัติราชการประจำที่ สพป เขต 3  อำเภออื่น ถือเป็นคำสั่งให้เดินทางไปปฎิบัติราชการประจำต่างท้องที่ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน สามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. เช่าบ้าน  ท้องที่ใดก็ได้
2. เข่าซื้อบ้าน ในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการเท่านั้น
3. นำบ้านที่เคยใช้สิทธิผ่อนชำระราคาบ้านจากท้องที่อื่น มาเบิกในท้องที่นี้

กรณีของคุณ ไม่สามารถนำบ้านที่เช่าซื้อที่อำเภอเมืองมาเบิก เพราะบ้านหลังดังกล่าวยังไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อมาก่อน  ทำได้ในกรณีข้อ 1 หรือข้อ 2 เท่านั้นครับ
guest profile image guest
ขอขอบคุณ...ครับท่านคลังจังหวัด
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 2,034 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 1,621 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,659 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,132 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,217 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,271 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,419 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,668 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,117 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,458 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา