การเบิกค่าที่พัก

guest profile image guest

โรงเรียนเก็บเงินระดมทรัพย์จากนักเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  โดยออกใบเสร็จรับเงินให้นักเรียน (ใบเสร็จบำรุงการศึกษาของกระทรวง)  โรงเรียนเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนห้องเรียนในจังหวัดเดียวกันที่เป็นห้องเรียนพิเศษที่โรงแรมที่อำเภอที่เป็นเจ้าภาพเมีการพักค้างคืนด้วย  และให้นักเรียนที่เป็นเจ้าภาพพักค้างคืนด้วย  อยากเรียนถามท่านคลังว่า โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพเบิกค่าที่พักได้หรือไม่คะ (โรงเรียนกับโรงแรมอยู่ที่เดียวกันคะ) 

ความคิดเห็น
guest profile image guest
หากผู้จัดเห็นว่าไม่สามารถเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพัก กับ ที่จัดฝึกอบรม ก็สามารถให้พักค้างได้ครับ เช่น มีการฝึกอบรมจนถึงเวลา 20.00 น. หรือตอนเช้า ต้องทำกิจกรรมตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 1,989 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 1,600 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,645 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,126 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,207 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,262 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,415 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,666 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,112 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,452 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา