สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

tknp2555 profile image tknp2555
1.บรรจุครั้งแรก(อบต.)ปี 2540 ที่ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  ปี 2544 ย้ายมา อ.แหลมงอบ จ.ตราด ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าปี 2547 ต่อมา ปี 2550 กู้เงินกับ ธอส.และใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน ที่ อ.เมือง ตราด ไม่สามารถใช้สิทธิได้เพราะต่างท้องที่
2.ต่อมาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของแม่ยาย(อยู่จริง)ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านที่เช่าซื้อสามารถใช้สิทธิได้หรือไม่ อย่างไร
   ด้วยความขอบคุณ


ความคิดเห็น
guest profile guest
การเช่าบ้านเช่าอยู่ท้องที่ใดก็ได้ ขอให้เดินทางมาปฎิบัติราชการได้โดยสะดวก และเช่าจริง อยู่จริง จ่ายจริง

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,159 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,340 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,102 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,432 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,704 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,544 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,976 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,422 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา