ค่านวดพร้อมประคบสมุนไพรเบิกได้หรือไม่

sutthiphotc250 profile image sutthiphotc250

เรียนท่านคลังที่เคารพ
    ขอสอบถามเรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลอื่น ที่กระทรวงคลังกำหนด เป็นอย่างไร
เนื่องจากได้รับใบเสร็จรับเงินค่านวดพร้อมประคบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาโรค รหัส 58002  จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จำนวนเงิน 250 บาท พร้อมหนังสือรับรองเพื่อประกอบการเบิกจ่ายกรณีผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีแพทย์แผนไทย  ไม่ทราบว่าสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ขอบคุณมากครับ

ความคิดเห็น
guest profile guest
เบิกได้ครับ
sutthiphotc250 profile sutthiphotc250

ขอบคุณครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 2,586 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 1,919 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,797 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,257 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,416 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,364 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,486 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,792 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,233 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,655 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา