การเช่าเครื่อง LCD PROJECTER

guest profile image guest

เรียน  อาจารย์สมเจตน์
    

                    การจัดประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาผู้แทนระดับจังหวัด  จัด ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
ขอสอบถามเกี่ยว  1.การจ่าย "ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม"   2. ค่าเช่าเครื่องฉาย LCD PROJECTER
ดังนี้    
                      1. ค่าใช้ห้องประชุมได้ยืมเงินในโครงการแล้ว สามารถนำใบเสร็จมาหักล้างเงินยืมโดยไม่ต้องทำตามระเบียบพัสดุได้หรือเปล่าค่ะ                       
                      2.ค่าเช่าเครื่องฉาย LCD จำนวน 1500 บาท (ห้องประชุมศาลากลางไม่มี)   จำเป็นต้องใช้ จึงขอเช่าจากเอกชน  ถามว่า        1. ยืมเงินจากโครงการได้หรือเปล่า
                             2. ต้องทำเป็นรายงานขอจ้าง หรือทำข้อตกลงจ้าง  มีข้ันตอนการจัดทำอย่างไรทำตามระเบียบพัสดุใช่หรือเปล่าค่ะ             ขอบคุณค่ะอาจารย์                          
ความคิดเห็น
guest profile guest
ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องปฎิบัติตามระเบียบพัสดุ เพราะไม่มีข้อยกเว้น ยืมได้ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,156 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,333 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,097 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,427 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,704 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,543 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,975 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,422 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา