สอบถามเกี่ยวกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest
เรียนปรึกษาคุณสมเจตน์

ทำงานอยู่อำเภอ ก และใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านซึ่งเป็นบ้านที่กู้ร่วมกับคู่สมรส ต่อมาได้หย่าและขายบ้านที่กู้ร่วมกัน คำถาม
1. หากย้ายไปอำเภอ ข ซึ่งอยู่ในจังหวัดเดียวกันจะสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านหลังใหม่ได้หรือไม่ 
2. ตามข้อ 1. ถ้าสามารถเิบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อได้ หากย้ายกลับมาอำเภอ ก และต้องการซื้อบ้านจะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่
..ขอบคุณค่ะ..
ความคิดเห็น
guest profile guest
1. ได้ กรณีเช่าซื้อต้องซื้อในท้องที่อำเภอ ข เท่านั้น
2.  ได้  ถ้ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,155 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,333 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,097 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,427 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,704 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,543 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,975 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,422 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา