ต้องการซื้อบ้านพ่อนำภาระมาเบิกได้หรือไม่

guest profile image guest
กระผม ได้รับคำสั่งย้ายให้มาปฏิบัติราชการตามภูมิลำเนาของตนเอง ซึ่งไม่ใช่ภูมิลำเนาที่บรรจุครั้งแรก กระผมและภรรยายังไม่มีบ้านเป็นของตนเองจึงอาศัยบ้านพ่อแม่อยู่ และมีพี่น้อง 2 คน หากกระผมต้องการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านหลังนี้จากพ่อ สามารถนำภาระหนี้มาเบิกเป็นค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ 
ความคิดเห็น
guest profile guest
การซื้อบ้านโดยการผ่อนชำระเงินกู้่กับสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังกำหนด
1. ต้องซื้อในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ

2. ซื้อบ้านใครก็ได้ ขอให้เป็นการซื้อจริง
3. ต้องเป็นบ้านหลังแรก

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,292 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,451 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,215 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,497 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา