ขอหารือกรณีขอเบิกค่าเช่าซื้อ

guest profile image guest
ดิฉันบรรจุเข้ารับราชการ ในปี 2545 เป็นข้าราชการพลเรือน ที่จังหวัด ม. ต่อมาในปี 2549 ได้กู้เงินกับ ธอส. มาสร้างบ้าน จำนวน 607,000 บาท จำนวน 30 ปี ในจังหวัด ร. และในปี 2555 ได้โอนมาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด ร. ดิฉันจะสามารถเบิกค่าเช่าซื่อบ้านได้หรือไม่ และถ้าได้จะเบิกอย่างไร เนื่องจาก ในปี 2556 ดิฉันได้รีไฟแนนซ์บ้านจาก ธอส. ต้นเงินคงเหลือจำนวน 520,000 บาท จำนวน 23 ปี มา ธ.กรุงไทย....ใช้เอกสารอะไรบ้างในการขอเบิก
ขอบคุณมากค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
ถ้ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านนะ เพราะผมไม่รู้ว่าบ้านที่คุณซื้ออยู่ในท้องที่ที่รับราชการหรือไม่ ถ้าอยู่ในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ก็ทำเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้่านโดยแนบ  1. สัญญาซื้อขายบ้านหลังดังกล่าว  2. สัญญาเงินกู้ธนาคาร ธกส.   3.  สัญญาเงินกู้ธนาคารกรุงไทย พร้อมคำขอเบิกค่าเช่าบ้านครับ

guest profile guest
บ้านอยู่ในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการค่ะ อยู่ในอำเภอ ส. จังหวัด ร. ปฏิบัติงานใน อำเภอ ส. จังหวัด ร. เหมือนกัน แต่บ้านและที่ทำงานอยู่คนละตำบล
 ขอบคุณมากนะค่ะ
guest profile guest
ขออนุญาตถามคับ

การจะเบิกค่าเช่าบ้านได้ ต้องทำเป็นสัญญาเช่าซื้ออย่างเดียวหรือไม่
เนื่ิองจากเมื่อวานกู้เงินจาก ธอส เพื่อซื้อบ้านและจดจำนองกับ ธอส. โดย ในเอกสารที่ได้รับกลับมา ไม่มีคำว่า เช่าซื้อเลย.  จะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ (มีสิทธ์เบิกค่าเช่าบ้านได้) (มีหลายคนบอกว่า ถ้าไม่ได้ทำเป็นเช่าซื้อ เบิกไม่ได้ เศร้าคับ )
guest profile guest
กรณีของท่านเรียกว่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ถ้าท่านมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ก็ต้องแนบเอกสารประกอบด้วย สัญญาซื้อขายบ้าน และสัญญาเงินกู้ ซึ่งทั้ง 2 สัญญาต้องเป็นวันเดียวกัน

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,068 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,266 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,018 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,392 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,658 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,510 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,576 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,936 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,381 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,878 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา