ขอเรียนปรึกษาเรื่องค่าเช่าบ้านค่ะ

guest profile image guest
เรียนท่านคลัง
             ดิฉันขอเรียนปรึปษากรณีจะเบิกค่าเช่าบ้านดังนี้คะ
             1. ข้าราชการเดิมรับราชการในกระทรวงที่กรุงเทพ แต่โอนย้ายมาสังกัดกรมป้องกัน โดยชื่อสังกัดที่จังหวัดอุบลราชธานี แต่ให้ปฏิบัติราชการที่จังหวัดขอนแก่น สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่คะ กรณีที่บ้านพักของส่วนราชการไม่ว่าง
             2. ต่อมามีการปรับตำแหน่งจากประเภททั่วไป เป็นสายวิชาการ โดยมีชื่อสังกัดที่ จ.สกลนคร แต่ตัวยังให้ปฏิบัติงานที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 2 กรณี จะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อได้หรือไม่คะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็น
guest profile guest

ขอเรียนถามท่านคลังเพิ่มเติมนะคะ
          จากกรณีที่เรียนถาม ทั้ง 2 ข้อ ได้ถามผู้ที่เคยอยู่การเงินและตรวจเรื่องค่าเช่าบ้าน ได้รับคำแนะนำว่า การโอนทุกกรณีไม่ถือว่าเป็นการย้ายตามคำขอ ยกเว้นที่เจ้าตัวระบุว่าไม่ขอเบิกค่าเช่าบ้าน ถึงจะทำให้เสียสิทธิ ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่คะ ขอบพรคุณค่ะ

guest profile guest
ทั้ง 2 คำถามเป็นข้าราชการคนเดียวกันนะครับ
1. การโอนไม่ถือเป็นการย้ายตามคำร้องขอถูกต้องครับ ถ้าข้าราชการผู้นี้ไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ ยกเว้นกรณีมีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน  ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ

2.  ยังไม่ออกจาท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านก็ยังคงมีต่อไป
guest profile guest

ขอบพระคุณค่ะท่าน

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,068 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,266 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,018 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,392 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,658 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,510 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,576 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,936 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,381 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,878 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา