ควรเบิกค่าเช่าซื้อหรือเบิกค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest
ดิฉันรับราชการครั้งแรกที่เทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน  ต่อมาได้ย้ายมาที่เทศบาลในจังหวัดชลบุรีและอยู่กับคู่สมรส(ไม่ได้เบิกค่าเช่าบ้าน) และปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่อบต.ในจังหวัดมหาสารคาม และได้เบิกค่าเช่าบ้านพ่อแม่คะ ดิฉันขอความกระจ่างดังนี้คะ
๑.  ดิฉันสามารถเบิกค่าเช่าบ้านพ่อแม่ได้หรือไม่คะ
๒  ดิฉันได้กู้เงินสวัสดิการจากธนาคารออมสินมาเพื่อสร้างบ้าน(รื้อหลังเก่าและสร้างบ้านใหม่) ถามว่าดิฉันจะเปลี่ยนสัญญาจากเงินกู้สวัสดิการ มาเป็นซื้อบ้านพ่อแม่โดยผ่อนจากธนาคาร แล้วทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่
๓  ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ เพราะที่ทำงานบอกว่าเช่าบ้านพ่อแม่นำมาเบิกไม่ได้นะคะ  ดิฉันเลยคิดว่าจะซื้อบ้านจากพ่อแม่แล้วผ่อนจากธนาคาร แล้วนำมาเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่คะ
ขอบคุณคะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
ถ้าคุณเช่าจริง อยู่จริง จ่ายจริง  ก็น่าจะเบิกได้นะ
guest profile guest
1. ได้
2. บ้านใคร (หลังเก่า) ถ้าเป็นบ้านคุณแสดงว่ามีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองแล้ว ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ 
3. เช่าบ้านบิดา มารดา เบิกได้ จะซื้อบ้านก็สามารถนำมาเบิกได้  โดยใช้สัญญาซื้อขายและสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังกำหนด

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,068 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,266 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,018 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,392 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,658 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,510 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,576 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,936 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,381 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,878 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา