ซื้อวัสดุ

guest profile image guest
ใบส่งของที่ซื้อจากร้านขายต้นไม้ มีการซื้อกระดาษกาว 2 หน้าด้วย สามารถส่งเรื่องขอเบิกเงินได้หรือไม่
ความคิดเห็น
guest profile image guest

 ต้องมีในรายงานขอซื้อครับ  ก่อนการดำเนินการจัดซื้อ ต้องทำรายงานขอซื้อก่อน ถ้าในรายงานขอซื้อไม่มี ก็เบิกไม่ได้

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 1,541 10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 1,406 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,522 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,048 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,082 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,209 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,374 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,595 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,042 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,309 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา