การเบิกจ่ายค่าติดตั้งระบบน้ำประปาจากสำนักงานประปาส่วนภูมิภาค

guest profile image guest
กรณีที่หน่วยงานจะทำการติดตั้งระบบน้ำประปาโดยการประปาส่วนภูมิภาคคำนวณราคาพร้อมค่าแรงและอุปกรณ์ จำนวนเงิน 57,000 บาท แต่ให้หน่วยงานจ่ายเงินก่อนถึงจะดำเนินการติดตั้งให้
กรณีนี้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้ก่อนได้หรือไม่ โดยปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ข้อใดบ้างคะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
จ่ายล่วงหน้าได้ 50%  ครับ การประปารู้ดีแต่แบบฟอร์มเขียนมาต้องจ่ายก่อน ตอบไปว่าตามระเบียบพัสดุจ่ายได้เพียง 50%

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 2,811 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,055 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,892 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,305 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,533 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,422 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,516 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,844 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,288 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,755 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา