สอบถามเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีมีกรรมสิทธิ์ที่กรุงเทพ แต่รับราชการที่จังหวัดนนทบุรี

guest profile image guest
ดิฉันขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากท่าน เรื่องค่าเช่าบ้าน
ของดิฉัน ว่ามีสิทธิ์เบิกหรือไม่ หากไม่ได้มีวิธีแก้ไขอย่างไร
 
เรื่องมีอยู่ว่า...
 
ดิฉันมีกรรมสิทธิ์บ้านเป็นของตนเองที่กทม. พระราม 2 และ
จรัญสนิทวงศ์ (โดยบิดาโอนให้แค่ในนาม แต่บิดาให้ผู้อื่นเช่า) 
จากนั้นดิฉันรับราชการบรรจุครั้งแรก ที่จังหวัดประจวบฯ
และดิฉันไม่ได้เบิกค่าเช่าบ้านเพราะเป็นการบรรจุครั้งแรก
 
ต่อมาดิฉันย้ายเข้ากรมเดิมที่กทม. ดิฉันไม่ได้เบิกค่าเช่าบ้าน
เพราะเห็นว่าเดินทางไปกลับสะดวก จากบ้านไปที่ทำงาน
 
ต่อมาดิฉันขอโอนย้ายต่างกระทรวง มาที่ประจวบคีรีขันธ์
ครั้งนี้ดิฉันเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ์ เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์บ้านเป็นของตนเอง 
และราชการไม่มีที่พักให้
 
และในปีหน้า ประมาณ เมย.57 ดิฉันจะต้องโอนย้ายต่างกระทรวง ไปอยู่ที่นนทบุรี  (กระทรวงสาธารณสุข)
ไม่ทราบว่าดิฉันจะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ค่ะ  เพราะเดินทางไปกลับจาก
กทม.ถึงนนทบุรี 
ไกลมาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางหลายต่อ
หากเบิกไม่ได้ -- ดิฉันควร ขายบ้านดีไหมค่ะ หรือว่าโอนคืนให้พ่อ หรือว่าโอน/ขายให้น้องชาย
 
รบกวนตอบทีนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
ขอถามใหม่นะคะ

ดิฉันขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากท่าน เรื่องค่าเช่าบ้านของดิฉัน ว่ามีสิทธิ์เบิกหรือไม่ 
 
คือดิฉันมีกรรมสิทธิ์บ้านเป็นของตนเองที่กทม. พระราม 2 (ซึ่งไว้เป็นที่พักอาศัย) และ
แถวจรัญสนิทวงศ์ (โดยบิดาโอนให้แค่ในนาม แต่บิดาให้ผู้อื่นเช่า) 
จากนั้นดิฉันรับราชการบรรจุครั้งแรก ที่จังหวัดประจวบฯ
ซึ่งดิฉันไม่ได้เบิกค่าเช่าบ้านเพราะเป็นการบรรจุครั้งแรก
 
ต่อมาดิฉันย้ายเข้ากรมเดิมที่กทม. ดิฉันไม่ได้เบิกค่าเช่าบ้าน 
เพราะเห็นว่าเดินทางไปกลับสะดวก จากบ้านพระราม 2 ไปที่ทำงาน 
 
ต่อมาดิฉันขอโอนย้ายต่างกระทรวง มาที่ประจวบคีรีขันธ์
ครั้งนี้ดิฉันเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ์ เพราะไม่มีกรรมสิทธิ์บ้านเป็นของตนเอง 
และราชการไม่มีที่พักให้
 
และในปีหน้า ประมาณ เมย.57 ดิฉันจะต้องโอนย้ายต่างกระทรวง ไปอยู่ที่นนทบุรี  (กระทรวงสาธารณสุข)
ไม่ทราบว่าดิฉันจะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ค่ะ  เพราะเดินทางไปกลับจาก
กทม.ถึงนนทบุรี 
ไกลมาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางหลายต่อ
 
รบกวนตอบทีนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ 
somjate_m profile somjate_m
ถ้าทางราชการไม่ได้จัดที่พักให้และคุณไม่ได้ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

สอบถามเพิ่มเติมที่ กระดานข่าว สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ขอถามกรณีเบิกค่าเช่าบ้าน 98 อ่าน 24,244 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การนับเวลาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยง 16 อ่าน 24,222 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 14 อ่าน 20,268 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 5 อ่าน 16,439 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าพาหนะกรณีไปอบรม 31 อ่าน 16,429 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าขนย้าย 10 อ่าน 15,020 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา