หารือการเบิกค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest
ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ อบต.หนึ่ง แต่ประมาณกลางเดือนได้โอน(ย้าย)ไปอยู่ อบต.สอง แล้วแบบนี้จะเบิกค่าเช่าบ้านได้จาก อบต.หนึ่งหรือ อบต.สอง โดยค่าเช่าบ้านต้องจ่ายทุกวันที่ 1 ตามสัญญาที่ได้ทำกันไว้
ความคิดเห็น
somjate_m profile somjate_m
เงินเดือนอยู่ที่ไหนเบิกค่าเช่าบ้านที่น้่นครับ

สอบถามได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์  กระดานข่าว

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 595 11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,027 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,051 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา