หารือการเบิกค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest
ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ อบต.หนึ่ง แต่ประมาณกลางเดือนได้โอน(ย้าย)ไปอยู่ อบต.สอง แล้วแบบนี้จะเบิกค่าเช่าบ้านได้จาก อบต.หนึ่งหรือ อบต.สอง โดยค่าเช่าบ้านต้องจ่ายทุกวันที่ 1 ตามสัญญาที่ได้ทำกันไว้
ความคิดเห็น
somjate_m profile somjate_m
เงินเดือนอยู่ที่ไหนเบิกค่าเช่าบ้านที่น้่นครับ

สอบถามได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์  กระดานข่าว

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

10 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การนับเวลาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยง 16 อ่าน 23,572 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ขอถามกรณีเบิกค่าเช่าบ้าน 98 อ่าน 23,555 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 14 อ่าน 19,625 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าพาหนะกรณีไปอบรม 31 อ่าน 16,226 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 5 อ่าน 16,006 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าขนย้าย 10 อ่าน 14,382 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา