หารือการเบิกค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest
ข้าพเจ้าได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ อบต.หนึ่ง แต่ประมาณกลางเดือนได้โอน(ย้าย)ไปอยู่ อบต.สอง แล้วแบบนี้จะเบิกค่าเช่าบ้านได้จาก อบต.หนึ่งหรือ อบต.สอง โดยค่าเช่าบ้านต้องจ่ายทุกวันที่ 1 ตามสัญญาที่ได้ทำกันไว้
ความคิดเห็น
somjate_m profile somjate_m
เงินเดือนอยู่ที่ไหนเบิกค่าเช่าบ้านที่น้่นครับ

สอบถามได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์  กระดานข่าว

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

7 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,114 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,299 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,046 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,410 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,676 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,529 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,592 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,958 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,400 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,912 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา