สินส่วนตัวที่มีหนี้ค้างชำระ มีโอกาสนำมาเบิกค่าเช่าบ้าน(เช่าซื้อ)ได้หรือไม่

et_thai profile image et_thai
ฝ่ายหญิงซื้อคอนโดโดยยังมีหนี้ค้างชำระกับธนาคาร  แต่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ต่อมาสมรสกับฝ่ายช่ายซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามมาตรา 7 

ต่อมาหากฝ่ายหญิงยินยอมให้ฝ่ายชายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิร่วม   โดยนำชื่อสามีเข้าใส่เพิ่มในเอกสารสิทธิของคอนโด (โฉนด) อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

ขอเรียนถามอาจารย์ดังนี้ครับ

1. สามีสามารถนำมาเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่  (เพราะเป็นสินสมรสแล้ว...ถูกต้องหรือไม่ครับ)
2. หากสามีไม่สามารถเบิกค่าเช่าซื้อในกรณีนี้   สามีสามารถยื่นเบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านหลังใหม่ได้หรือไม่

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 955 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,269 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,262 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา