สอบถามตำแหน่งว่าง โอนย้ายครับ

pp2519 profile image pp2519
ขออนุญาตสอบถามตำแหน่งว่าง สายงานการเงินครับ จบ ป.ตรี สาขาการเงินและการธนาคารครับ
ปัจจุบันรับราชการระดับ ซี ๖ ครับ เงินเดือน เม.ย.นี้ ๒๑,๑๙๐ ครับ. ทำงานด้านการเงินมา ๑๒ ปีครับ
มีความประสงค์อยากปรับย้ายมารับรับราชการ สนง.คลัง ขอนแก่นครับ  บ้านอยู่ขอนแก่นครับ
ขอบคุณครับ.
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ขอถามกรณีเบิกค่าเช่าบ้าน 98 อ่าน 24,244 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การนับเวลาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยง 16 อ่าน 24,222 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 14 อ่าน 20,268 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 5 อ่าน 16,439 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าพาหนะกรณีไปอบรม 31 อ่าน 16,429 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าขนย้าย 10 อ่าน 15,020 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา