เบิกค่าเช่าบ้านกรณีผ่อนชำระเงินกู้สามีภรรยาต่างมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ทั้งสองคนหรือไม่

anuchita profile image anuchita
หญิงทำงานที่หน่วยงาน ก. เบิกค่าเช่าบ้าน ชายย้ายมาหน่วยงาน ก. ต.ค. ปี 2547 มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ต่อมา พ.ย.ปี 2547 ชายจดทะเบียนสมรสกับหญิง ชายไม่ได้เบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาปี 2550 ชายกับหญิง กู้เงินร่วมกันเพื่อซื้อบ้านผ่อนชำระกับ ธอส. หญิงใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีผ่อนชำระเงินกู้ อยากทราบว่า ชายสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีผ่อนชำระเงินกู้ด้วยได้หรือไม่ (บ้านหลังเดียวกันกับหญิง)
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 954 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,267 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,261 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา