บันทึกการขออนุมัติเบิกเงิน

guest profile image guest
กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม หรือการจัดงาน  หากไม่ได้ประมาณการไว้ หรือประมาณการไว้แต่ไม่ตรงกับที่เกิดขึ้นจริง  จะต้องทำบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินแนบหลักฐานการจ่ายอีกครั้งใช่หรือไม่   หากใช่การลงวันที่ขออนุมัติจะต้องขอก่อนหรือหลังจ่ายเงินแล้วค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile guest

ก่อนการจ่ายเงินต้องขออนุมัติก่อนทุกครั้ง ไม่ว่าจะตรงกับประมาณการหรือไม่

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 423 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,922 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,955 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา