การเริ่มใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ

guest profile image guest
เบิกค่าเช่าบ้านอยู่ และกู้เงินสร้างบ้านโดยทำสัญญากับ ธอส.แล้ว แต่บ้านยังสร้างไม่เสร็จ จะเริ่มเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือยัง หรือต้องรอบ้านสร้างเสร็จและเข้าอาศัยอยู่จริงคะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
เบิกค่าเช่าบ้านต่อไปนะครับ จนกว่าจะเข้าอยู่อาศัยในบ้านที่เช่าซื้อ ตามมาตรา 14 ครับ
guest profile guest
อ้างอิง จาก guest เมื่อ 24/8/2554 15:20:00

เบิกค่าเช่าบ้านต่อไปนะครับ จนกว่าจะเข้าอยู่อาศัยในบ้านที่เช่าซื้อ ตามมาตรา 14 ครับ
ขอบคุณมาก...มาก..นะคะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 920 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,241 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา