ค่าแสตมป์

guest profile image guest
อยากสอบถามท่านสมเจตน์ว่ากรณี งานสารบรรณได้ไปซื้อแสตมป์ที่ไปรษณีย์ และนำใบเสร็จรับเงินมาให้  จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบหรือไม่  หรือสามารถนำใบเสร็จมาเบิกจ่ายเงินกับการเงินได้เลยครับ...ขอบคุณครับ (เนื่องจากงานสารบรรณซื้อเมื่อเดือนสิงหาคม 54 แต่เพิ่งเอาใบเสร็จมาให้พัสดุเดือนกันยายน 54)
ความคิดเห็น
guest profile guest

ต้องปฎิบัติตามระเบียบพัสดุครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 423 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,922 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,955 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา