การจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขององค์การทหารผ่านศึก

guest profile image guest

การจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขององค์การทหารผ่านศึกใช้วิธีการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษได้หรือไม่ และอธิบดีมีอำนาจในการจ้างวงเงินไม่เกินเท่าไหร่

ความคิดเห็น
guest profile guest

การจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ จะต้องประกอบด้วย
เป็นผู้ทำ/ผลิตเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติ หลักการแล้ว
มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ซื้อ/จ้าง
กรณีองค์กรทหารผ่านศึก ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่  คุณต้องถามสำนักพัสดุภาครัฐดูนะครับ ขอโทษด้วย  สำหรับอำนาจอธิบดี คุณต้องเปิดระเบียบพัสดุครับ เขียนไว้ชัดเจนครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 922 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,241 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา